Data Scientist

Dataanalys och förutsägelser med hjälp av AI och maskininlärning, baserat på tillförlitliga data.

Vad är en Data Scientist?

En data scientist är en mjukvaruutvecklare specialiserad på AI och ”big data”. De sätter upp system för att förutsäga framtida resultat, klassificera okända indata eller besluta om nästa steg med hjälp av maskininlärning eller statistik. För att lyckas med detta måste en Data Scientist ofta analysera komplexa och stora datamängder. Dessa färdigheter innebär att kunna konfigurera strukturen på mjukvaran i kombination med att implementera och träna algoritmer. 

Våra data scientists analyserar data från sensorer och andra instrument i mätsystem eller styrsystem. Några exempel på applikationsområden är bildanalys i mätsystem och förutsägelse av händelser och larm på processtyrsystem. Antalet applikationsområden är något som ökar konstant!

MACHINE LEARNING
EXEMPEL

       • Bildanalys
       • Dataanalys
       • Händelseprediktering
       • Prediktivt underhåll
       • Starta datainsamling

MACHINE LEARNING EXAMPLES:

           • Bildanalys
           • Dataanalys
           • Händelseprediktering
           • Prediktivt underhåll
           • Trigger data collection

Fördelar med en Data Scientist

Kvalitetssäkring

AI kan användas för att utvärdera resultat från ett testsystem. Det kan användas på alla typer av mätdata så länge den är tillförlitlig och det finns tillräckligt med data att träna på.

Kostnadseffektivt

Vid processkontroll kan ett larm förutspås, innan det sker, med hjälp av AI. Ni får därför möjligheten att agera preventivt innan ett problem faktiskt uppstår. Detta sparar er både tid och pengar.

Innovation

Kunskap inom generering av data för AI, samt hantering av dataanalys kan ge er nya, unika möjligheter till innovation.

Vad vi på DVel gör

Data Science är ett växande område som är i konstant utveckling. Vi på DVel är noggranna med att hänga med i utvecklingen så att vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Att förutsäga händelser i styrsystem såväl som kvalitetssäkring i Machine Visions-system är bara en början och vi kan hjälpa dig med mer än så. Tack vare vår expertis inom generering av tillförlitliga data kan vi hjälpa dig inom alla områden som är relaterade till verklig fysiska data. 

Vi är flexibla och kan arbeta med dig som en del av din organisation eller genom ett projektuppdrag. Kontakta oss för ett samtal så kan vi diskutera hur vi kan bidra till din innovation.

KUNDCASE

Exempel på Data Scientist

Nytt samarbete med ESS och Vinnova

Vi har startat ett samarbete med ESS i ett nytt Vinnova-projekt där målet är att implementera algoritmer i styrsystemet för att förbättra driftsäkerheten på ESS. Denna typ av förutsägande maskininlärning är också av intresse för tillverkningsindustrin för att förhindra maskinstopp.

"Syftet med detta projekt är att förbättra driftsäkerheten och därigenom ge forskare optimala förutsättningar för sina experiment på anläggningen.” 

Karin Rathsman, Acceleratorfysiker, ESS

KUNDER

Kunder inom Data Scientist