Machine Vision

Smarta, pålitliga och flexibla system för kvalitetssäkring i din produktion.

Vad är Machine Vision?

I machine vision kombineras sensorhårvara med bildbehandlingsprogramvara för att utföra automatisk inspektion i bland annat tillverkningsindustrin. Att använda kameror för att kontrollera dimensioner och hitta defekter är ett effektivt sätt att säkerställa kvalitén i produktionen. 

För mer komplexa applikationer så kan våra automatiska inspektionssystem baseras på eller inkludera andra optiska mätmetoder än kamerateknik. Dessa tekniker är också beröringsfria men de kan tillhandahålla annan eller mer exakt information än en kamera kan.

EXEMPEL PÅ
AUTOMATISK INSPEKTION

     • Dimensioner
     • OCR och scanning av streckkoder
     • 2D och 3D igenkänning
     • Konturer och jämnhet
     • Klassificering och detektion av defekter

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med Machine Vision

Kvalitetssäkring

Din produktkvalitet förbättras när du använder automatisk inspektion istället för manuell, då machine vision system är tillförlitliga, snabba och konsekventa. 

Kostnadseffektivt

Automatiserade inspektionssystem är kostnadseffektiva eftersom de göra produktionen snabbare, effektivare och möjliggör automatisk återkoppling till produktionsprocessen.

Industri 4.0

Testdata kan samlas in, vilket möjliggör processövervakning och visualisering i realtid. Analys och feedback till produktionsprocessen är ett steg mot Industri 4.0. 

Vad vi på DVel gör

Du får ett pålitligt och robust machine vision system från DVel som löser din uppgift. Som din partner inom kvalitetssäkring, levererar vi off-the-shelf system för enklare uppgifter samt specialbyggda system för mer utmanande uppdrag. Vi ser till att processen är smidig och att systemet uppfyller alla dina krav. 

Våra machine vision system är en kombination av hårvara och mjukvara. Vi arbetar med olika typer av sensorer, samt med både traditionell bildanalys och AI med maskininlärning.

Hårdvara som används till automatisk inspektion:

  • Kameror
  • Konfokala prober
  • Interferometrar
  • Lasertriangulering, laserscanner och optisk profilometer
  • En kombination av tekniker
KUNDER

Kunder inom Machine Vision