Testsystem-arkitekter

Erfarna och kunniga arkitekter
för er automatiska hårdvarutestning

Vad är en Testsystem-arkitekt?

En testsystem-arkitekt är en erfaren mjukvaruutvecklare specialiserad på att designa automatiserade testsystem. Testsystem-arkitekter har specifik erfarenhet av testsystem för hårdvara, inklusive instrument, sensorer och styrenheter. 

Om man bygger ett hus utan en arkitekt kan du få alla funktioner, men chansen är att garderoben hamnar i vardagsrummet och av någon anledning blockeras dörren till källaren av tvättmaskinen. Testsystem-arkitektens roll är att se till att alla delar av ert system integrerar snyggt, så att kollegor enkelt kan göra uppdateringar och lägga till funktioner, samt att skapa ett system som inte faller i bitar när kraven ändras.

Om testautomatisering är något nytt för er eller om ni har ett ökande testbehov, oroa er inte! En testsystem-arkitekt hjälper er att utveckla det ni behöver och guidar er genom processen. Att lägga ansvaret för er testutveckling i händerna på erfarna test-arkitekter kommer resultera i en smidig och avslappnad utvecklingsprocess av er testkapacitet.

EN TESTSYSTEM-
ARKITEKT
KAN

       • Designa ett ramverk
       • Sätta upp en lämplig verktygskedja
       • Leda ett team av testutvecklare
       • Develop in LabVIEW or Python

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testsystem-arkitekt

Kostnadseffektivt

En strömlinjeformad utvecklingsprocess för test möjliggör effektiv implementering. En genomtänkt kod är mer flexibel och enklare att underhålla, vilket sparar tid på lång sikt.  

Tid till marknaden

En väl fungerande testorganisation och en optimerad verktygskedja kan minska utvecklingstiden avsevärt. Detta tillsammans med tidig återkoppling från produktutvecklingen minskar produktens tid till marknaden.

Riskreducering

Att ha erfaren personal i ditt team försäkrar att rätt saker görs vid rätt tidpunkt. Fallgropar kan undvikas och misstag upptäcks i ett tidigt skede.

Vad vi på DVel gör

DVel erbjuder mjukvaruarkitekter specialiserade på att designa hårdvaru-testsystem. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar och automatiska testsystem för en mängd olika branscher och applikationer.

Användning av bästa praxis för versionshantering, enhetstestning och erkända principer för mjukvaruutveckling säkerställer en robust kod. Ett modulärt tillvägagångssätt, så som en objektorienterad arkitektur, möjliggör återanvändning av kod och förenklar underhåll.

KUNDER

Kunder inom Testsystem-arkitekter