Vilka är dina test- och mätbehov?

Elektronik, mekanik, visuell inspektion, simuleringar… Behovet vid test av hårdvara kan variera mycket. Vi hjälper dig att testa din hårdvara och välja vad och hur du ska mäta. Vi utvecklar automatiska testsystem och testriggar för att förbättre din produktkvalité. Du kan förlita dig på vår expertis och våra många år av erfarenhet.

Vi tillhandahåller kundanpassade mätningar för unika produkter.

  • Mätningar och test av elektronik
  • Mekaniska mätningar
  • Optiska mätningar
  • Elektriska sensorer och mätningar
  • Test av kontrollsystem
  • Machine Vision
  • Mätningar av konduktivitet och flöden
  • Sensorer

För att du ska få den bästa möjliga lösningen ser vi till att du får den noggrannhet du behöver och korrekta kalibreringsintervall för din utrustning. Vi ser till att du får repeterbarhet i dina mätningar och spårbarhet för dina testresultat.

Maskiner och produkter som består av både hårdvara och mjukvara behöver en kombination av test baserade på mätningar och mjukvarutest. Vi har lång erfarenhet av att utveckla automatiska testsystem för den typen av produkter och dess komponenter. Våra specialister i systemintergration kan hjälpa dig att hitta rätt instrument och integrera dessa i ett system som passar dina behov.