Expertis

Med vår långa och breda erfarenhet är vi specialister på test- och mätsystem. Som Öresundsregionsens främsta LabVIEW-experter utvecklar vi system för tillämpningar med höga krav på mätningar.