Design och utveckling för test och mätning

Vi på DVel designar och utvecklar lösningar som förbättrar kvalitén på din produkt. Vi har lång och bred erfarenhet av automatiserade testsystem för test av hårdvarukomponenter och hela produkter bestående av både mjukvara och hårdvara. Vi har specialister i system integration, testsystemdesign och vi har Öresundsregionsens främsta LabVIEW-experter.

Vi utvecklar system för tillämpningar med höga krav på mätningar. Våra mätspecialister har en gedigen erfarenhet av olika typer av mätningar. Vi tar fram specialanpassade mätmetoder för unika ändamål.