DVel bygger testplattform åt RISE i Borås
Latest - News - Test Rigs
27 February, 2023

RISE, avdelningen Energi och resurser i Borås utför mätningar och testning av installationstekniska produkter för producenter och forskningsändamål. Detta för att säkerställa att produkter som utvecklas lever upp till kraven som kunder, myndigheter och producenterna själva ställer. En typ av produkter som de nu ser efterfrågan på att testa är värmepumpar.

“Vi är väldigt glada att ha fått det här förtroendet från RISE. Det ligger väl i linje med våra övriga samarbeten med stora forskningsinstitutioner som ESS, MAX IV och LTH.

Riki Virc

VD, DVel

Befintliga testsystem bygger på HP-Vee, även kallat Agilent-VEE eller Keysight VEE, vars support har upphört. Avsaknaden av support samt önskemål om utökad funktionalitet gör att RISE har vänt sig till DVel i Lund för att utveckla en ny plattform för teststyrning och datainsamling. Det första användningsområdet för plattformen blir testning av värmepumpar men plattformen kommer enkelt att kunna konfigureras för att hantera testning av en bred flora av produkter och system, från ventilationslösningar till fordon.

Linus Amoli

Sales

TEST RIGS