Testingenjörer för Hårdvara

Validering och verifiering av
dina produkter med hjälp av en test- och mätspecialist.

 

Vad är en Testingenjör för Hårdvara?

Denna typ av ingenjör har kunskap inom både hårdvara och mjukvara. Testingenjörer har ofta en gedigen bakgrund inom fysik, elektronik och mekanik. Denna kunskap, kombinerad med erfarenhet av både testmetodik och programmering, och även lite kreativitet, gör det möjligt för dem att designa och implementera alla typer av tester som behövs för din produkt.

EN TESTINGENJÖR
FÖR HÅRDVARA
KAN

        • Designa tester
        • Automatisera tester
        • Integrera instrument och sensorer

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testingenjör för Hårdvara

Kvalitetssäkring

En specialiserad testingenjör vet vad som bör prioriteras och kommer därför fokusera arbetsinsatsen där den har störst påverkan. Detta sätt att arbeta göra att man kan säkerställa en hög kvalitet eftersom de mest kritiska och komplexa delarna av en enhet alltid kommer att testas.

Kostnadseffektivt

Ju tidigare designproblem upptäcks när man utvecklar produkter, desto lättare är de att fixa. Om det fortfarande finns problem när produkterna når marknaden kommer de bli mycket mer kostsamma att lösa.

Tid till marknaden

Testning parallellt med produktutveckling sparar tid och reducerar risken för att hitta kritiska problem sent i processen. Detta gör att din produkts tid till marknaden blir kortare.

Vad vi på DVel gör

DVels testingenjörer är specialiserade i att utveckla automatiserade tester såväl som drivrutiner och kommunikationsprotokoll. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar och automatiska testsystem för en mängd olika branscher och applikationer.

Vi använder bästa praxis i alla aspekter av hårdvarutestning, från att samla in data, välja plattformar och instrument, till att analysera data och ta tillbaka det till utvecklingsteamet. Vi hjälper dig under hela processen och ser till att slutprodukten uppfyller dina krav.

KUNDER

Kunder inom Testingenjörer för Hårdvara