Test- & Mätsystem

Vad är T&M System?

Ett testsystem hjälper dig att genomföra automatisk testning av din hårdvaruprodukt, vilket ofta är fördelaktigt jämfört med manuell testning. Ett testsystem kan utföra mekanisk testning, funktionell testning, elektrisk testning eller testning av någon annan fysikalisk egenskap.

Mätinstrument och sensorer integreras i ett testsystem som ofta inkluderar både ställdon, kontrollenheter och mekaniska fixturer. Huvudsakligen innehåller ett test- och mätsystem både hårdvara och mjukvara, allt i ett paket.

Vi levererar system för
R&D
och Produktion!

Fördelar med T&M System

Kvalitetssäkring

Automatiserad testning resulterar i en större testtäckning och operatörsoberoende test, vilket leder till bättre och mer robusta produkter.

Kostnadseffektivt

Att hitta problem tidigt i utvecklingsprocessen, liksom i produktionen, sparar tid och pengar. 

Innovation

Att utvärdera nya koncept och prototyper kräver tillförlitliga mätningar. Statistiskt signifikanta mängder data är också viktigt för att kunna dra exakta slutsatser.

Vår tjänster

Vi utvecklar testsystem utformade efter er teknik och era behov. Med vår stora erfarenhet och expertis kan vi erbjuda lösningar inom vilken bransch som helst. Kontakta oss för att lära dig mer!

Testriggar

Robusta och skalbara
nyckelfärdiga testsystem

PCB-Testsystem

Testsystem för elektronikproduktion

Machine Vision

Beröringsfri kvalitets-
säkring för produktion

Mätsystem

Flexibla och tillförlitliga
mätningar

För mer information om våra T&M System, kontakta oss idag!