Hållbarhet

Vår filosofi

Finding a path towards sustainability is crucial for a planet with 8 billion inhabitants who compete over the same resources. DVel has contemplated hard upon the premise of how to contribute and make a more momentous impact, concluding that we are especially well positioned to make a positive impact on four of the UN’s sustainability goals. Moreover, the most significant aspect is that we see this work as a real win-win situation because abiding by these goals contributes in several ways to our overall strategy by motivating out staff, a healthy work environment, and making our business offer more competitive.   

Organize 8 activities
connected to physical health

Varje medarbetare ska få
minst 20 timmars utbildning

Minst 50% av de vi
anställer ska vara kvinnor

25% of turnover
från Gröna kunder

%

Kvinnliga kollegor

Socialt ansvar

På DVel är vi engagerade i att främja jämställdhet, mångfald och inkludering som en avgörande del av vår organisation. Vi har anställda från olika delar av världen som arbetar som ett team, därför används engelska som vårt interna språk.

Vi tror starkt på att en könsbalanserad arbetsstyrka bidrar till innovation och effektivitet i problemlösning när arbetet görs tillsammans. För att stödja denna övertygelse har vi satt som mål att ha minst 40 % kvinnlig representation på alla nivåer i företaget under de kommande åren. Detta mål kommer att hjälpa oss att skapa en mer inkluderande och dynamisk arbetsplats, där alla bidrar och växer.

Vårt långsiktiga engagemang för att uppnå detta mål underbyggs genom att tillhandahålla kontinuerlig utbildning och stöd till våra anställda, för att säkerställa att alla känner sig värderade och respekterade, oavsett kön, etnicitet eller kulturell bakgrund.

ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers sociala ansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även omfatta FN:s globala mål med självdeklaration.

Det var den 7 februari 2023 som DVel verifierades med denna standard. Detta är ett bevis på att hållbarhetsfrågor tas på allvar i vår organisation, genom att korrekt implementera dem i vår strategi och ytterligare hitta sätt att systematiskt arbeta med dem för en mer holistisk framgång och följaktligen en bättre framtid.