Hållbarhet

Vår filosofi

Att hitta en väg mot hållbarhet är avgörande för en planet med 8 miljarder invånare, som tävlar om samma resurser och kämpar för att överleva. DVel har förstått premissen om hur man kan bidra och göra en mer betydelsefull inverkan, och drar slutsatsen att vi är särskilt väl positionerade för att ha en positiv inverkan på fyra av FN:s hållbarhetsmål. Dessutom är den viktigaste aspekten att vi ser detta arbete som en verklig win-win-situation eftersom att följa dessa mål bidrar på flera sätt som att motivera vår personal, en hälsosam arbetsmiljö och att göra vårt affärserbjudande mer konkurrenskraftigt.   

Varje medarbetare ska få
minst 20 timmars utbildning

Minst 50% av de vi
anställer ska vara kvinnor

40% av omsättningen
från Gröna kunder

100 % av partners/tjänst
leverantörer ska signera
vår Code of Conduct eller ha något motsvarande på plats

%

Kvinnliga kollegor

Socialt ansvar

På DVel är vi engagerade i att främja jämställdhet, mångfald och inkludering som en avgörande del av vår organisation. Vi har anställda från olika delar av världen som arbetar som ett team, därför används engelska som vårt interna språk.

Vi tror starkt på att en könsbalanserad arbetsstyrka bidrar till innovation och effektivitet i problemlösning när arbetet görs tillsammans. För att stödja denna övertygelse har vi satt som mål att ha minst 40 % kvinnlig representation på alla nivåer i företaget under de kommande åren. Detta mål kommer att hjälpa oss att skapa en mer inkluderande och dynamisk arbetsplats, där alla bidrar och växer.

Vårt långsiktiga engagemang för att uppnå detta mål underbyggs genom att tillhandahålla kontinuerlig utbildning och stöd till våra anställda, för att säkerställa att alla känner sig värderade och respekterade, oavsett kön, etnicitet eller kulturell bakgrund.

ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers sociala ansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även omfatta FN:s globala mål med självdeklaration.

Det var den 7 februari 2023 som DVel verifierades med denna standard. Detta är ett bevis på att hållbarhetsfrågor tas på allvar i vår organisation, genom att korrekt implementera dem i vår strategi och ytterligare hitta sätt att systematiskt arbeta med dem för en mer holistisk framgång och följaktligen en bättre framtid.