Arbeta med DVel

Din expert, partner och utvecklare!

Vi vill vara din partner! Våra många och långa kundrelationer har gett oss
stor erfarenhet av att jobba som partner till våra kunder. Vi tror att ärligt och
öppet samarbete är det effektivaste sättet att uppnå de bästa resultaten.

Vår partner triangel

Mission

The trusted partner for test and measurement solutions

PARTNERS

Mobile Heights

Mobile Heights är en klusterorganisation i södra Sverige med mer än 100 medlemmar. Fokuset ligger på att skapa bra relationer mellan företag, akademin och samhället inom elektronik- och digital industri. Genom vårt medlemskap i Mobile Heights, kan DVel bidra till regionens utveckling och hitta nya möjliga samarbeten.

Smarter Mobility

Smarter Mobility är en affärshubb som ligger på Ideon i Lund. Fokus är på hållbara lösningar för framtidens mobilitet av människor och saker. Fokusområden är fossilfri mobilitet, autonoma funktioner och uppkoppling. DVels medlemskap i Smarter Mobility ger oss möjligheter att samarbeta med andra företag för att hitta innovativa hållbara lösningar för framtiden.

NI

NI utvecklar hårdvara och mjukvara för automatiserade testsystem och automatiserade mätsystem som hjälper ingenjörer att lösa världens mest komplexa problem. DVel har varit en allianspartner med NI sen 2013.

WATS från Virinco

WATS är en tjänst för hantering av testdata. Den omvandlar test- och reparationsdata till användbar information genom enkel tillgång till trender, statistiska parametrar och mycket mer – allt i realtid, via din webbläsare! DVel är partner med Virinco och kan hjälpa dig integrera WATS i ditt testsystem.
KUNDER

Några av våra kunder