Testriggar

Kvalitetssäkring med robusta
och flexibla system utvecklade i
nära samarbete med er.

Vad är en Testrigg?

En testrigg är ett komplett system som styr, mäter och utvärderar komponenter eller produkter, utifrån definierade tester. En testrigg innehåller både hårdvara och programvara. Sensorer, mätinstrument och kontrollenheter är integrerade med hjälp av datainsamlingssystem eller något typ av protokoll. Programvaran hanterar alla gränssnitt till hårdvaran och andra system samt användargränssnittet för operatören.

En testrigg kan anpassas för att utföra en mängd olika mätningar som behövs för att uppfylla era specifika krav och behov. En testrigg bör byggas på ett pålitligt sätt med komponenter som verifierats i tidigare system. Den bör också vara användarvänlig, med ett enkelt användargränssnitt och ergonomisk design.

EXEMPEL PÅ TESTRIGG
APPLIKATIONER

     • Funktionella mekaniska och elektriska tester
     • Livslängds- och utmattningstester
     • Hardware in the Loop (HIL) -tester
     • Inspektion med kamera eller andra optiska sensorer
     • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
     • Konduktivitet och fukt

TEST RIG EXAMPLES:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testrigg

Kvalitetssäkring

För att säkerställa produktkvalitén krävs testning inom både FoU och produktion. Automatiserad testning resulterar i en större testtäckning och högre tillförlitlighet jämfört med manuell testning. Detta medför bättre och mer robusta produkter till din slutkund.

Kostnadseffektivt

Att hitta designproblem tidigt i utvecklingsprocessen sparar både tid och pengar. Det samma gäller för produktionen där det är viktigt att hitta fel tidigt i processen, särskilt innan kunden hittar det.

Tid till marknaden

Att utveckla testriggar parallellt med produktutveckling möjliggör tidig testning, vilket minskar risken för att upptäcka svåra problem sent. Det leder också till att den slutliga testfasen av produkten minskar avsevärt. 

Vad vi på DVel gör

DVel tar det övergripande ansvaret och levererar kompletta och flexibla system enligt dina testbehov. Du kan förlita dig på ett system från DVel under många år, på grund dess robusta hårdvaruplattform och väl-testade mjukvarumoduler. Genom att använda ett modulärt tillvägagångssätt, både för hårdvara och mjukvara, bygger vi stabila och flexibla system som går att anpassa utefter framtida produkter och behov.

Kunderna kommer alltid först och vi vill att du ska vara delaktig under hela processen. Detta sker genom att planera in flera möten under utvecklingsprocessen där vi diskuterar och följer upp ditt projekt. Genom att göra detta säkerhetsställer vi att du får det system som du önskar.

Testriggar som vi har byggt!

KUNDCASE

Exempel på Testriggar

Automatiserat Test av Tågbromsar

Tillsammans med Faiveley Transport Nordic (FTN) utvecklade DVel automatiserade testriggar för testning av tågbromsar. Eftersom FTN ville designa och bygga riggen själva levererade DVel endast instrumenteringen och mjukvaran. Resultatet var så framgångsrikt att FTN nu producerar ytterligare fyra exemplar av samma testrigg och överväger att använda DVels programvara som en plattform för fler testsystem.

”Detta projekt har varit ett verkligt samarbete mellan Faiveley och DVel. Det nära samarbetet och teamets arbetsanda har gjort att vi har kunnat ta itu med alla hinder snabbt, undvika förseningar och förbättra slutresultatet.”

Per Renmark, Verksamhetschef, Faiveley Transport Nordic

Testriggar för Utvärdering av Komponenter för Medicinsk Utrustning

Inom medicinteknik är det viktigt att utrustning fungerar som den ska. Ett fel på utrustningen kan ha ett allvarligt eller till och med dödligt utfall. Detta gör att det finns ett stort behov av testutrustning i utvecklingsfasen för varje nytt projekt, både för komponenter, system och tillhörande förbrukningsvaror. DVel har levererat flera testriggar för utvärdering av komponenter och prestandatest. Tillsammans har vi utvecklat ett nära partnerskap, byggt på förtroende, öppen kommunikation och ett nära samarbete.

En Testrigg för Ställdon

DVel utvecklade en testrigg för ställdon till ESBE. ESBE är en ledande tillverkare av hydronisk styrutrustning med ett brett utbud av system, produkter och systemlösningar. De var i behov av ett enkelt och effektivt testsystem för test och utvärdering av garantikrav på sina roterande ställdon. DVel utvecklade ett system i enighet med ESBEs behov. Konfigurationen av enheten som testas är snabb och systemet kan enkelt underhållas. Systemet är nu en viktig tillgång i ESBEs strategi för kvalitetssäkring.

KUNDER

Andra kunder inom Testriggar