Mätsystem

Genererar pålitliga data i smarta och effektiva system för att möjliggöra din innovation.

Vad är ett Mätsystem?

Ett mätsystem använder sensorer eller andra instrument för att generera data. Systemet lagrar data för att senare kunna utvärdera den. Syftet med ett system kan vara forskning eller labbarbete eller att karakterisera en prototyp under utveckling. Ett annat applikationsområde är att mäta på komponenter eller produkter för att lära sig mer om dem.

För att kunna utföra mätningar under olika förhållanden så kan ett automatiserat system generera signaler för att ändra inställningar i enheten som ska mätas på och för omgivningen. Insamling av data möjliggör innovation och sett väldesignat mätsystem kommer att se till att dina data är tillförlitliga och att mätningarna görs med rätt upplösning och noggrannhet.

MÄTSYSTEM
KARAKTERISTIK

           • Noggranna och pålitliga
           • Flexibla och robusta
           • Anpassade efter dina behov
           • Innovativa när det behövs
           • Skalbara och lätta att underhålla
           • Användarvänliga

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med ett Mätsystem

Innovation

Jämfört med manuella mätningar så kan automatiserade mätsystem generera mycket mer data. Uppgifterna är mer tillförlitliga och spårbarhet kan garanteras.

Kostnadseffektivt

Med automatiserade system kan onödiga upprepningar av mätningar undvikas. I kombination med analysverktyg kan manuellt arbete reduceras till ett minimum.  

Sömlös drift

Att veta att mätningarna alltid är tillförlitliga och korrekta gör det möjligt för dig att slappna av och du slipper oroa dig för potentiella svårigheter. Ett mätsystemet gör ditt arbete enklare i framtiden.

Vad vi på DVel gör

Du får ett lättanvänt, effektivt och robust mätsystem från DVel. Vi kommer att utvärdera vad som är den bästa möjliga mätmetoden för er applikation och se till att de bästa sensorerna eller andra instrument används. Med ett team av mätspecialister och hårdvaru-och mjukvarudesigners levererar vi ett komplett nyckelfärdigt system.

KUNDCASE

Exempel på Mätsystem

Uppgradering av mätutrustning i Studsvik Hot Cell Laboratory

Studsvik, som bedriver verksamhet inom kärnkraftsbranschen, behövde två nyare och moderna mätsystem. Vi på DVel hade äran att utveckla systemet genom att kombinera vår mätkunskap med vår expertis inom att bygga automatiserade system.

Studsviks tidigare system innehöll delar från 1980-talet som inte längre fanns i produktion men som inte kunde bytas ut. Därför var DVel tvungen att tidigt se till att dessa kunde kommuniceras med, samtidigt som de såg till att de nya systemen var uppdaterade och framtidssäkra. 

DVel utvecklade två nya system, med vilka mätningarna kunde genomföras fem gånger snabbare jämfört med de gamla systemen. Förbättringar gjordes för att öka mätningarnas tillförlitlighet och systemens användarvänlighet.

"Att välja DVel AB var ett val vi aldrig ångrat. Kompetensen i företaget är mycket hög och de kom snabbt in i uppgiften.

Niklas Snis, Enhetschef Bränsletestning, Studsvik Nuclear AB

Servotek – Measuring Alcohol Intoxication

Servotek är ett företag som fokuserar på att mäta utandningsluft, där deras primära produkt används för screening av alkohol. I nära samarbete med Servotek, så utvecklade DVel en pålitlig och enkel programvara för denna produkt. 

Detta projekt krävde bland annat matematiska algoritmer, ett mångsidigt system, tillförlitlighet och användarvänlighet. DVel utvecklade mjukvaran genom att återskapa en existerande prototyp, identifiera användarfall, definiera systemkraven, utföra systemanalys och senare implementering. 

Produkten används nu av svenska transportföretag som ett alternativ till att ha alkolås i varje fordon. Systemet har varit en stor framgång och ett effektivt verktyg för att minska rattfylleri.

KUNDER

Andra kunder inom Mätsystem