Validation Lead

Erfarna och kunniga valideringsexperter som hjälper dig att effektivisera er kvalitetssäkring.

Vad är en Validation Lead?

Validation leads eller valideringsledare fungerar som länken mellan systemingenjörerna och testteamet. Genom att hantera krav, testplaner och verktyg ser de till att alla kvalitetsaspekter uppfylls för din produktutveckling eller produktion.

Eftersom det finns många fördelar med att ta ett helhetsgrepp om verifiering och validering så är det naturligt för valideringsledare att fungera som testledare för aspekter som inkluderar hårdvara. Trots att verifiering och validering har olika syften, leder en samsyn av båda till ökad kostnadseffektivitet.

EN VALIDATION LEAD
HJÄLPER DIG ATT

     • Klara kraven
     • Öka testtäckningen
     • Kombinera testmetoder för bästa resultat
     • Implementera testdriven utveckling
     • Sprida budskapet om fördelarna med testning

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Validation Lead

Kvalitetssäkring

Genom att kombinera erfarenhet av test med kunskap om valideringsprocesser så garanterar en valideringsledare att din produkt testas på bästa möjliga sätt.

Kostnadseffektivt

En valideringsledare kommer att säkerställa att du får ut det mesta av ditt testteam, likaså ditt utvecklingsteam, genom att fokusera på de uppgifter som har störst påverkan.

Tid till marknaden

En väl fungerande organisation för test- och validering kan minska testtiden avsevärt. Tillsammans med tidig feedback till produktutvecklingen så minskar detta tiden till marknaden.

Vad vi på DVel gör

DVel erbjuder valideringsledare till företag som utvecklar allt från komponenter till komplexa produkter eller maskiner. Vi har valideringsledare för både FoU och produktion som kan hjälpa er organisation att klättra uppför stegen mot en bra kvalitetssäkring oavsett vilken nivå ni befinner er på idag.

KUNDCASE

Exempel på Validation Lead

Testautomatisering för att förbättra produkter på Domino

Domino Print & Apply AB, ett företag som levererar kompletta lösningar för automatiserad utskrift och applicering av etiketter för industriella applikationer, var i behov av strukturerade tester under sin produktutveckling. De slog sig ihop med DVel som hjälpte dem genom processen. Fokus låg på att få så bra testtäckning som möjligt och samtidigt hålla tidsplanen med begränsade resurser. Parallellt med detta utvecklades ett ramverk för automatiserade tester.

"Att arbeta med Dvel var fantastiskt, de var lätta att arbeta med och erbjöd oss sin expertis inom testning och tekniska lösningar för våra mätsystem i testriggen.

Aleksandar Stojkovic, Testledare, Domino Print and Apply AB

KUNDER

Andra kunder inom Validation Lead