Konsulttjänster & Expertis

Vad innebär våra
Konsulttjänster & Expertis?

Ett behov att stärka ett team i ett projekt eller att lägga till expertis inom ett nytt område är vanliga skäl till att ta in en konsult. Våra konsulter kan hjälpa dig med alla uppgifter relaterade till testning, validering och mätningar.

Vi vill hjälpa dig att nå dina mål genom att erbjuda konsulter som är engagerade och som kommer att bidra med det där lilla extra till din organisation.

Benefits with our Consulting Services & Expertise

Kvalitetssäkring

Kompetens inom kvalitetssäkring och testning kommer att resultera i bättre produkter. Potentiella fel kommer att hittas tidigare, vilket gör det lättare att få dem åtgärdade i tid.

Kostnadseffektivt

Automatiserade tester sparar mycket tid jämfört med manuella tester. Att se till att rätt tester utförs, vid rätt tidpunkt, sparar både tid och resurser.

Innovation

Pålitliga data är en hörnsten i innovation. En test- och mätspecialist kommer att säkerställa detta, så att du kan fokusera på din innovation.

Vår tjänster

Vi bidrar med kunskap och erfarenhet till din organisation genom att stärka ditt team eller genom att tillföra specifik expertis som behövs i ett visst projekt. Vi är flexibla och anpassar oss efter dina behov.

Våra erfarna konsulter guidar dig smidigt genom hela processen och se till att du får det du önskar. 

Testsystem-arkitekter

Designar din
testautomation

Mätspecialister

Erfarenhet från forskning
inom mätteknik

LabVIEW-experter

Certifierade utvecklare
och arkitekter

Testingenjörer för Hårdvara

Hårdvara och mjukvara
i kombination

Validation Lead

Leder kvalitets-
förbättringar

Data Scientists

Möjligheter för innovation inom
mät-
och styrsystem

För mer information om våra Konsulttjänster och Expertis, kontakta oss idag!