PCB-Testsystem

Quality assurance with visualization of production data, developed along-side your R&D team.

Vad är ett PCB-Testsystem?

Ett PCB-testsystem är ett testsystem för produktionstestning av elektronikkort (PCB). För produkter som innehåller kretskort är det viktigt att testa varje kort för att säkerställa kvalitén.

Våra PCB-testsystem är avsedda för funktionstestning, så att alla funktioner på kortet fungerar korrekt. I testsystemet programmeras korten, elektriska signaler mäts och lysdioder kan utvärderas. Alla tester måste godkännas för att produkten ska klara testet. 

Från vår anpassade utvecklar vi ett anpassat testsystem för ditt kort. Vi integrerar processövervakning i realtid, vilket möjliggör visualisering av ditt test. Detta är något som gör det enkelt för dig att snabbt identifiera potentiella problem och mäta din produktions prestanda.

PCB-TEST SYSTEM FRÅN OSS ÄR

     • Byggda på en beprövad hårdvaru- och mjukvaruplattform
     • Kompakta och robusta
     • Noggranna och pålitliga
     • Gjorda för att inkludera processövervakning i realtid
     • Intuitiva och enkla att använda

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med ett PCB-Testsystem

Kvalitetssäkring

Varje producerad enhet kvalitetssäkras. Om testsystemet utvecklas parallellt med elektroniken kan designen utvärderas. Detta leder till mycket bättre och säkrare produkter.

Kostnadseffektivt

Automatiserade test minskar produktionstiden per enhet, vilket minskar tillverkningskostnaden. Genom ett agilt tillvägagångssätt kan konstruktionsfel hittas tidigare vilket leder till en minskad utvecklingskostnad. 

Ta kontroll

Genom att investera i ditt eget PCB-testsystem tar du kontroll över din kvalitetssäkring. Vi utvecklar system till er produktion enligt era behov. Fjärrövervakning ger dig insikt, kunskap och möjliggör optimeringar.

Vad vi på DVel gör

DVel har utvecklat ett koncept för att leverera PCB-testsystem snabbt och med hög kvalitet. Vi utvecklar och integrerar mekanik, elektronik, instrument och mjukvara efter kända principer. Vår plattform erbjuder robusta och skalbara testsystem för kretskort.

Med ett anpassat testkort blir vårt system väldigt kompakt, vilket minskar behovet av långa kabeldragningar samt gör att systemet blir mer kostnadseffektivt. Kundspecifika lösningar läggs till på testkortet som till exempel muxer, mikroampere mätningar, olika gränssnitt eller något annat som är specifikt för din produkt. 

Vi ser till att lösningen är anpassad för dina behov för att säkerställa att alla dina krav uppfylls. Vi utför elektroniska mätningar, testar ditt PCB och ger feedback med förslag på förbättringar under utvecklingsprocessen.

KUNDCASE

Exempel på PCB-Testsystem

Säkerställer säkerheten för Hövdings cykelhjälmar

Hövding, världens första tillverkare av airbagcykelhjälmar, valde att använda sig av DVels lösning för ett nytt testsystem för PCB-produktion för Hövdings nästa generation av elektronik.

DVels koncept för PCB-Testsystem, med ett system som hanterar de allmänna delarna och anpassning av specifika delar, passade väl för Hövdings behov med säkerhet som största prioritet.  

Ett nära samarbete resulterade i ett framgångsrikt testsystem som är extremt kompakt utan externa instrument och kablar. Eftersom alla instrument är integrerade i fixturen är systemet plug and play och kan enkelt transporteras utan behov av montering.

"Det har varit ett nöje att arbeta med DVels team i utvecklingen av vårt nya testsystem. Deras tekniska färdigheter, flexibilitet och höga kvalitet passade våra behov mycket bra.

Per Grönvall, Chef för Verksamhet och Utveckling, Hövding

KUNDER

Andra kunder inom PCB-Testsystem