Machine Vision

Smarta och pålitligt flexibla system
för kvalitetssäkring i din produktion.

Vad är Machine Vision?

Machine vision används bland annat för automatisk inspektion i tillverkningsindustrin . Att använda kameror för att kontrollera dimensioner och hitta defekter är ett sätt att säkerställa kvalitén i produktionen. Machine vision kombinerar hårvara med bildbehandling i en programvara. 

Våra automatiska inspektionssystem bygger inte bara på kameror, utan även på andra optiska mätmetoder. Förutom att de på samma sätt som kameror, är beröringsfria, kan dessa andra metoder hjälpa till att lösa ännu mer komplexa applikationer.

EXEMPEL PÅ
AUTOMATISK INSPEKTION

     • Dimensioner
     • OCR och scanning av steckkoder
     • 2D och 3D igenkänning
     • Konturer och jämnhet
     • Klassificering och detektion av defekter

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med Machine Vision

Kvalitetssäkring

Machine Vision-system är tillförlitliga och konsekventa. Din produktkvalitet kommer att förbättras jämfört med en manuell inspektion.

Kostnadseffektivt

Det finns många anledningar till att automatiserade inspektionssystem är kostnadseffektiva. De är snabba och möjliggör automatisk återkoppling till produktionsprocessen. 

Industri 4.0

Testdata kan samlas in, vilket möjliggör processövervakning och visualisering i realtid. Analys och feedback till produktionsprocessen är ett steg mot Industri 4.0. 

Vad vi på DVel gör

Du får ett pålitligt och robust machine vision system från DVel som löser din uppgift. Som din partner inom kvalitetssäkring, levererar vi off-the-shelf system för enklare uppgifter samt specialbyggda system för mer utmanande uppgifter. Vi ser till att processen är smidig och att systemet uppfyller alla dina kraven

Våra machine vision system är en kombination av hårvara och mjukvara. Vi arbetar med olika typer av sensorer, samt både traditionell bildanalys och AI med maskininlärning  

Hårdvara för automatisk inspektion:

  • Kameror
  • Konfokala prober
  • Interferometrar
  • Lasertriangulering, laserscanner och optisk profilometer
  • En kombination av tekniker
KUNDER

Kunder inom Machine Vision