Organisation

Vår historia

DVel grundades 2012 av Riki Virc, Martin Peeker och Karin Hellqvist och verksamheten startade vid nyåret 2013. Vi växte fram ur en vilja att skapa ett företag med extremt kunniga konsulter och på så sätt ge marknaden en stabil och kompetent leverantör av specialister inom test- och mätsystem. Medarbetarna har varit i fokus från början och vi vill att alla ska känna tillfredsställelse och ett mervärde av att jobba på DVel.

Redan från starten utvecklades vi snabbt. Flera mycket erfarna specialister anslöt sig och delade med sig av sina idéer om hur de ville att DVel skulle formas. Vi arbetade alla med våra personliga nätverk och byggde upp en kundbas som snabbt fick förtroende för vår kompetens. Under våren 2013 flyttade vi in i lokaler längs kanalen i Malmö. Efter ett år hade vi vuxit till 8 medarbetare och blivit Öresundsregionens främsta LabVIEW-experter. Fem år senare, under våren 2018 flyttade vi till de lokaler vi har idag på Ideon i Lund.

Ledning och styrelse

 

Riki Virc
VD, Styrelseledamot
0733 85 69 10

 

 

 

 

 

 

 

Karin Hellqvist
Styrelseorförande
0733 85 69 18

 

 

 

 

 

 

 

Martin Peeker
Styrelseledamot
0733 85 69 11