Om Oss

Träffa vår VD!

Who we are

DVel är södra Sveriges främsta test- och mätspecialister och vi levererar pålitliga och effektiva system till många branscher. Med vår bas på Ideon Science Park i Lund strävar vi efter att växa kontinuerligt för att nå en position som de ledande specialisterna inom test- och mätsystem i Sverige.

Genom mätsystem och sensorapplikationer genererar vi tillförlitlig data till våra kunder, vilket möjliggör innovationer. Vi vill att våra kunder ska dela med sig av alla sina utmaningar kring testning och mätning. Vi är en pålitlig partner som våra kunder kan lita på och fortsätta göra affärer med, om och om igen.

Our history

DVel grundades 2012 av Riki Virc, Martin Peeker och Karin Hellqvist. Vi växte fram ur en önskan av att skapa ett företag med extremt kunniga konsulter och därmed ge marknaden en stabil och kompetent leverantör av specialister inom test- och mätsystem. Mycket har hänt sedan dess och idag har vi en stor kundbas som litar på vår expertis och kompetens.

Vi värdesätter engagemang, kunskap, förtroende, öppenhet och samarbete. Dessa värdeord genomsyrar allt vi gör på DVel, vilka vi är och vad vi levererar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vår Vision

Enable innovation by
generating reliable insights

Vår Mission

The trusted partner for
test and measurement solutions

Träffa Ledningsgruppen

Riki Virc

CEO

Karin Hellqvist

CSO och Marknadsföring

Linus Amoli

Projektledare

Rebecca Honnér

Ekonomi och HR

Träffa Styrelsen

Karin Hellqvist

Ordförande

Martin Peeker

Ledamot

Carin Kuylenstierna

PARTNERS

NI

We have been an Partner with NI since 2013. We have very long experience in building test and measurement systems with NI’s software and hardware products.

WATS från Virinco

WATS är ett verktyg och en service för att hantera stora datamängder från testsystem. Genom att test data transformeras till information, kan den ageras på i realtid. DVel är partner med Virinco och återförsäljare av WATS. Vi kan hjälpa dig integrera WATS i ditt testsystem.

Smarter Mobility

DVel är en medlem och partner i Smarter Mobility. Smarter Mobility är ett affärsnätverk i Lund Innovation District, som fokuserar på hållbara lösningar för framtidens mobilitet av varor och människor. Fokusområdena är fossilfri mobilitet, autonoma funktioner och uppkoppling.

KUNDER

Några Av Våra Kunder