Validation Lead

Erfarna och kunniga valideringsexperter, som hjälper dig att prioritera din kvalitérssäkring.

Vad är en Validation Lead?

En validation lead är den hjälpande handen mellan systemingenjörer och testteamet. Genom att hantera krav, testplaner och verktyg ser de till att alla kvalitetsaspekter uppfylls för din produktutveckling eller din produktion.  

Vi kallar ibland våra validation lead för testledare för hårdvara, eftersom det finns fördelar med att ta ett helhetsgrepp om verifiering och validering. Trots att de har olika syften, gör en samsyn över båda aspekterna att kan du uppnå bättre kostnadseffektivt.

EN VALIDATION LEAD
HJÄLPER DIG ATT

     • Klara kraven
     • Öka testtäckningen
     • Kombinera testmetoder för bästa resultat
     • Implementera testdriven utveckling
     • Sprida budskapet om fördelar med test

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Validation Lead

Kvalitetssäkring

Genom att kombinera erfarenhet av test med kunskap om valideringsprocesser, garanterar en validation lead att din produkt testas på bästa möjliga sätt.

Kostnadseffektivt

En validation lead kommer att säkerställa att du får ut det mesta av ditt testteam, likaså ditt utvecklingsteam, med fokus på de uppgifter som har störst effekt.

Tid till marknaden

En väl fungerande organisation för test- och validering kan minska testtiden avsevärt. Tillsammans med tidig feedback till produktutvecklingen minskar tiden till marknaden.

Vad vi på DVel gör

DVel erbjuder validation lead till företag som utvecklar allt från komponenter till komplexa produkter eller maskiner. Vi har validation lead för både FoU och produktion.

Oavsett var du befinner dig med din organisation idag, hjälper vi dig att klättra uppför stegen mot en bra kvalitetssäkring.

KUNDCASE

Exempel på Validation Lead

Testautomatisering för att förbättra produkter på Domino

Domino Print & Apply AB, a company that delivers complete solutions for automated printing and application of labels for industrial applications, were in need of structured testing during their product development. They teamed up with DVel who helped them through the process. 

En testledare från DVel analyserade deras kravspecifikation och gjorde en plan för vad som skulle testas. Fokus låg på att få så bra testtäckning som möjligt och samtidigt hålla tidsplanen med begränsade resurser. Parallellt med detta utvecklades ett ramverk för automatiserade tester.

Vi satte ihop ett testteam som utvecklade testfall, byggde en testrigg och genomförde tester. För uppnå ett effektivt arbetssätt, togs processer fram parallellt med testutvecklingen. En kombination av automatiserade och manuella tester användes framgångsrikt för att klara projektets tidsplan. 

"Att arbeta med Dvel var fantastiskt, de var lätta att arbeta med och erbjöd oss sin expertis inom testning och tekniska lösningar för våra mätsystem i testriggen.

Aleksandar Stojkovic, Testledare, Domino Print and Apply AB

KUNDER

Andra kunder inom Validation Lead