LabVIEW-experter

Erfarna och certifierade 
utvecklare och arkitekter
för dina LabVIEW applikationer

Vad är en LabVIEW-expert?

En LabVIEW-expert känner till hantverket med kodning i LabVIEW, samt hur man bygger en bra arkitektur för framtidssäkrad kod.. LabVIEW är en utvecklingsmiljö som främst adresserar test- och mätningssystem. Att känna till verktyg i LabVIEWs ekosystem gör det möjligt för en expert att välja den bästa lösningen för varje applikation.

LabVIEW används i många av våra lösningar. Det är lätt att komma igång med LabVIEW, men när krav ökar och applikationerna växer, kan det vara komplicerat. DVel kan hjälpa dig att strukturera din LabVIEW-kod och vid behov kombinera den med andra verktyg för att passa dina behov bäst. 

DVEL KAN HJÄLPA DIG ATT UTVECKLA MED

       • LabVIEW Real-Time Module
       • LabVIEW FPGA Module
       • LabVIEW Vision Development Module
       • Alla andra LabVIEW-moduler och verktyg
       • Integration med Python
       • TestStand
       • VeriStand

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en LabVIEW-expert

Kvalitetssäkring

Ett testsystem ska vara stabilt och pålitligt. Därför är det viktigt att själva testsystemet håller en hög kvalitet när man verifiera produkter. Det gör att det är en bra idé att investera i rätt kunskap och erfarenhet redan i början av projektet.

Kostnadseffektivt

En mjukvaruarkitekt specialiserad på LabVIEW gör val som fungerar långsiktigt, både vad gäller hårdvara och mjukvara. Testteamets arbete kan fokuseras på att utveckla nya tester och hårdvarugränssnitt snarare än att bygga om och underhålla gammal kod.

Tid till marknaden

En LabVIEW-expert kommer att designa och bygga kod som är stabil redan från början. Genom att använda bästa praxis, återanvända kod och testa funktionalitet på ett strukturerat sätt kommer testsystemet att komma igång snabbt och smidigt.

Vad vi på DVel gör

DVel erbjuder arkitekter och utvecklare med många års erfarenhet av LabVIEW. Våra konsulter hjälper dig att navigera genom val av hårvara och mjukvara och implementerar efter dina behov. Vi designar ramverk och implementerar anpassat system som kombinerar mätningar med den funktionalitet som du letar efter.

DVels LabVIEW-experter bygger system som är 

  • Robusta
  • Skalbara
  • Enkla att underhålla
  • Lätta att använda

DVel-certifieringar

Certifierad LabVIEW Utvecklare

Certifierad LabVIEW Arkitekt

Certifierad TestStand Utvecklare

NI-Partner

Vi har varit en allianspartner med NI sedan 2013. Vi har mycket lång erfarenhet av att bygga test- och mätsystem med NI: s mjukvaru- och hårdvaruprodukter.

KUNDCASE

Exempel på LabVIEW-tjänster

DVel stöttar Getinge vid validering av ny testutrustning

Getinge, ett företag som utvecklar medicinsk utrustning, var i akut behov av ett nytt produktionstestsystem i samband med ett ökat behov av ventilatorer under Covid-19 pandemin. 

DVel räckte ut en hand och hjälpte företaget att validera en ny generation av produktionstestsystem som behövdes akut när Getinge ökade sin produktion av ventilatorer i en mycket hög takt.

Med kort varsel felsökte och driftsatte DVel ett produktionstestsystem som bland annat verifierar att Getinges ventilatorer kan kontrollera syreinnehållet i luften som utrustningen levererar till patienter med hög noggrannhet.

"Det har känts väldigt bra att få support från DVels erfarna konsulter, nu när vi har varit under tidspress. De kunde snabbt lära känna vårt system och bidra till valideringen, vilket var en lättnad för oss.

Joakim Hellström, Testsystemägare, Getinge

Ett LabVIEW-styrsystem för en jonaccelerator

Danfysik, ett dansk företag som producerar utrustning för stora vetenskapsanläggningar, saknade ett styrsystem när de skulle bygga en ny jonaccelerator. De behövde ett system som kunde hantera hundratals signaler, analysera stora mängder data och ha ett omfattande grafiskt användargränssnitt. På grund av vår höga expertis inom LabVIEW valde de att samarbeta med oss ​​på DVel. 

För att kunna möta olika kundbehov, med olika hårdvaru- och mjukvarufunktioner, krävde Danfysik att styrsystemet var flexibelt. DVel använde en objektorienterad och välkänd arkitektur för att göra systemet skalbart och för att göra det möjligt för flera utvecklare att arbeta parallellt. Standardfunktionalitet återanvändes från ett ramverk, vilket gjorde utvecklingen kostnadseffektiv med minskad testtid och ökad stabilitet. 

Detta resulterade framgångsrikt i ett modulärt styrsystem, där Danfysik enkelt kan modifiera när hårdvara ändras eller läggs till, och som de kan skräddarsy efter deras olika kundkrav. 

Hårdvaru- och Mjukvaruutveckling för Biogasindustrin

BPC Instruments AB, en av världens ledande tillverkare av produktionsutrustning för biogas, hade behov av ett snabbt utvecklat mätsystem. Systemet skulle innehålla både hårdvara och mjukvara, samtidigt som noggrannhet och tillförlitlighet var viktigt. Något som DVel hjälpte dem genom att leverera.

Mjukvaran baseras på DVels ramverk, vilket resulterade i snabbare utveckling och mindre tid för driftsättning av systemet. Det möjliggjordes genom att återanvända mjukvara och hårdvara som var väl testad och redo an integreras i det nya systemet. Systemet låter användare analyserad trender i sparad data, generera rapporter och konfigurera vilka sensorvärden som ska loggas.

DVels tillvägagångssätt att bara implementera projektspecifik funktionalitet och återanvända standardfunktionalitet, gjorde att implementeringen och driftsättningen gick snabbt och systemet kunde utvecklas kostnadseffektivt.

KUNDER

Andra kunder inom LabVIEW-experter