LabVIEW experter

På DVel jobbar många av Öresundsregionens främsta LabVIEW-experter. Våra konsulter har mångårig erfarenhet att utveckla testsystem, mätsystem, riggar och kontrollsystem. Vi är samarbetspartner med National Instruments och arbetar mycket med deras produkter. Flertalet certifieringar och utmärkelser bekräftar vår expertis, däribland LabVIEW Champion och Certified LabVIEW Architects. Vi hanterar allt från prototyper implementerade på FPGA och realtidssystem till hantering av testsystem för massproduktion med TestStand. Vi har många års erferenhet av att jobba med GOOP och LabQt.

Vad är LabVIEW?

LabVIEW är ett grafiskt programmeringsspråk som är utvecklat av National Instruments för att vara intuitivt för en ingenjör som inte är van vid programmering. Det är ett högnivåspråk med stora bibliotek av färdiga funktioner. LabVIEWs största styrka är integration med mätinstrument och hårdvara, både med National Instuments egen hårdvara och instrument från andra leverantörer. Utöver det finns det bra stöd för att skriva rapporter, kommunicera med databaser, utföra signalbehandling och anropa kod skriven i andra programmeringsspråk. I LabVIEW finns det flera toolkit specialiserade för att utveckla olika typer av applikationer, som till exempel visionsystem, RF och system för ljud- och vibrationsmätningar.

OOP i LabVIEW – GOOP och LabQt

LabVIEW i sig är inte ett objektorienterat språk, men det finns mycket att vinna på att programmera objektorienterat i LabVIEW. Det har vi på DVel lång erfarenhet av. Ju större applikationer som ska byggas desto viktigare är det att ha en bra struktur med kod som är modulär. Det gör att den blir lättare att bygga vidare på och anpassas till förändrade krav. Vi har många års erfarenhet av verktyget NI GOOP Development Suite och av ramverket LabQt. Andra LabVIEW ramverk vi har arbetat med är Delacor Queued Message Handler (DQMH) och NI’s eget ramverk Actor Framework.

Certifieringar

Vi är specialister på National Instruments produktplattform och i synnerhet LabVIEW. National Instruments har tre nivåer på certifieringar inom LabVIEW-utveckling. De flesta av våra konsulter är certifierade på de två högsta nivåerna. Det innebär att deras kunskap har utvärderats och de har bevisat att de har betydande färdigheter i allt från grundläggande programmerings-algoritmer till projektstyrning. Dessutom finns det en hedersutnämning, LabVIEW Champion, som en av våra konsulter har fått. Vi på DVel har även certifieringar i TestStand.

Certified LabVIEW Developer

Certified LabVIEW Developer (CLD) visar att man framgångsrikt genomgått en omfattande utvärdering av sin förståelse för koncept, kodningsstil och avancerade designlösningar samt kan applicera denna förståelse på verkliga projekt.

En CLD demonstrerar kunskaper i att utifrån ett kravdokument implementera ett effektivt och dokumenterat LabVIEW-program. En CLD känner till och använder LabVIEW-utvecklings bästa praxis, minimerar utvecklingstid och säkerställer underhållsbehov genom korrekt dokumentation och stil.

Certified LabVIEW Architect

Certified LabVIEW Architect (CLA) innebär att man inte bara bemästrar de tekniska aspekterna av LabVIEW, men även kan implementera de mest effektiva lösningarna som mjukvaruarkitekt och ledare för en grupp av utvecklare.

Certified Architect är den högsta nivån av certifiering inom LabVIEW som finns tillgänglig hos National Instruments, och bekräftar förmågan att leda komplexa projekt från idé till slutförande.

 

Certified TestStand Developer

Certified TestStand Developer (CTD) demonstrerar kunskaper och färdigheter i design, utveckling och integrering av automatiserade produktionstest i TestStand.

CTD kan utveckla, felsöka och distribuera parallella, multithreaded testapplikationer på ett sätt som minimerar utvecklingstiden och är lätta att underhålla. En CTD vet hur man utvecklar teststeg, konfigurerar testsekvenser, övervakar och rapporterar testresultat till rapporter och databaser i TestStand.

TestStand

TestStand är liksom LabVIEW ett av National Instruments verktyg. Det används för att köra automatisk testexekvering och stödjer flera programmeringsspråk. TestStand har inbyggd rapportgenerering och stöd för att köra flera parallella tester samtidigt. Flera av DVels konsulter har implementerat lösningar i TestStand. Vi har använt det i allt från produktionstestsystem av elektronik till utvecklingstester av etikettmaskiner.

LabVIEW Real Time och FPGA

DVels konsulter kan avgöra om ett system ska implementeras fullt ut på en PC eller om kraven gör att ett realtidssystem passar bättre. Funktioner som är tidskritiska eller har höga säkerhetskrav kan lämpa sig bäst för att implementeras på en FPGA, som enkelt kan förklaras som konfigurerbar elektronik. Att programmera realtidssystem ställer andra krav på utvecklaren och delar som driftsättning och felsökning kan vara mer komplicerade, men lösningen kan ändå vara att föredra. De olika alternativen på hårvaruplattformar kan vi utvärdera utifrån vår expertis i att utveckla i LabVIEW på PC, LabVIEW Real Time och LabVIEW FPGA.

Hardware-In-the-Loop (HIL) och Veristand

Hardware-In-the-Loop (HIL) är lösningen när hårdvaran inte är tillgänglig att testa mot. Det kan bero på att tillgången till den är för dyr, eller att den helt enkelt inte finns än. I ett HIL-system använder man en modell av hårdvaran för att testa sina produkter. Ett styrsystem till exempelvis en motor kan då utvecklas och testas mot en modell parallellt med att motorn utvecklas. På så sätt sparar man tid och minskar behoven av dyra testmiljöer.

Vi använder National Instruments verktyg VeriStand för våra HIL-lösningar. Verktyget gör det möjligt att snabbt komma igång med många fördefinierade moduler, samtidigt som det är mycket smidigt att skapa och integrera egna specialdesignade moduler i LabVIEW eller andra utvecklingsmiljöer. Veristand är en mycket robust plattform som samtidigt ger den flexibilitet ett utvecklingsprojekt behöver.

Stöd för att utveckla system

Har ni egen personal som behöver stöd för att utveckla ett system? Vill ni ge er personal en personlig utveckling på ett plan som en kurs aldrig kan ge? Vi erbjuder mentorskap i LabVIEW-design och implementering. Tillsammans bryter vi ned problem, tittar på lösningar och sätter er in i utvecklingsmönster (design patterns). Dessa mönster är väldigt kraftfulla men innebär ofta en inlärningströskel för att kunna användas på rätt sätt. Vi lär er vilka mönster som kan appliceras på vilka problem, när det är lämpligt att använda dem och delar med oss av all vår expertis i att utveckla test- och mätsystem.

Men hjälp av en erfaren LabVIEW expert som mentor kommer systemen snabbare i mål, får en bättre kvalitet samtidigt som er personal tar med sig ovärderlig kunskap och erfarenhet in i nästa projekt. Genom att arbeta efter våra ledord engagemang, kompetens, öppenhet och samarbete säkerställer vi att ni får ut det ni vill av mentorskapet. Med en mentor från oss får ni tillgång till all vår samlade erfarenhet.

Allt från LabVIEW 5.0 till LabVIEW 2018 och LabVIEW NXG

Eftersom våra konsulter har programmerat i LabVIEW i så många år har de erfarenhet från mycket tidiga versioner av verktyget. Vi kan supporta gamla system och hjälpa till att lyfta upp dem till modernare versioner som t.ex. LabVIEW 2018. För oss är det viktigt att hänga med och tidigt börja använda de nya versionerna för att utnyttja den fulla potentialen i dessa. Vi har påbörjat utveckling av projekt i LabVIEW NXG, även om det än så länge inte finns support för all funktionalitet vi har behov av. Välkommen till oss med frågor om LabVIEW NXG och om råd för när du ska gå över till nästa generations verktyg för grafiska programmering.

 

 

 

 

Kontakta Riki Virc: 0733-856910, riki.virc@dvel.se