Medtech

Till företag inom medicinteknisk industri erbjuder vi mätspecialister och testsystemutvecklare på plats hos er likväl som färdiga testriggar som vi utvecklar hos oss och levererar till er.

Specialiserade konsulter

Vi erbjuder mätspecialister och utvecklare av testsystem eller kontrollsystem som kan vara på plats hos dig som kund. Vi hjälper dig med de delar av produktutveckling som omfattar utvärderingar som kräver mätexpertis, dataanalys eller testsystemutveckling. Våra konsulter är duktiga på att kravställa, utvärdera och ifrågasätta vilka mätningar som behöver göras. Vi kan ta fram strategier för test och designa automatiska testsystem eller mätsystem.

Testriggar

Vi har utvecklat flera testriggar för test av komponenter inom Medtech. Vi erbjuder helhetslösningar för mätsystem och riggar efter de behov ni har. Vi har samarbetspartners som tillsammans med oss tar fram mekaniska och elektriska lösningar. Vi står för alla delar från konceptförslag till att leverera färdiga verifierade riggar som ni kan rulla in hos er.

Regulatoriska krav

Vi kan de regulatoriska krav som finns inom branschen, och förstår hur det påverkar bland annat de mätningar som görs på komponenter. Vi vet vad processerna för validering och verifiering innebär. Den kunskapen är en tillgång hos våra konsulter som arbetar på plats hos er och för oss som företag när vi levererar nyckelfärdiga system som ska valideras.