IoT

Till våra kunder inom IoT och telecom erbjuder vi hjälp med testledning, att utveckla automatiserade testsystem och att utföra mätningar.

Testledning hårdvara

Vi kan hjälpa er med att bygga upp er testavdelning från grunden eller göra strategiska förändringar av ert testarbete. Vår specialitet ligger i hårdvarutest där fysiska mätningar ska utföras som en del av testerna. Vi har många års erfarenhet av att jobba med den typen av tester inom Telecom och vet vilka krav det ställer på en testavdelning. Vi har också lärt oss från många andra branscher och den kunskapen tar vi också med oss för att hitta de bästa lösningarna för er.

Automatiserade tester för R&D och produktion

Flera av våra konsulter har en bakgrund inom mätning och automatisering av tester för Telecomindustrin. Vår expertis ligger bland annat i att bygga upp och underhålla testsystem som ska användas under många år. Sådana system behöver vara flexibla, skalbara och enkla för flera att jobba med. Vi förstår vikten av att ta fram system som kan utföra många mätningar under en kort tid. Det är viktigt både inom R&D för att kunna säkerställa att ni kan bli färdiga med er produktutveckling i tid och inom produktion där genomströmningen i era fabriker är viktig.

Mätning av elektronik för test

Vi har utvecklat mätmetoder för test av radiokretsar och andra analoga och digitala kretsar. Vi är vana att arbeta med de instrument som används inom Telecom och att integrera dem i automatiserade testsystem. Vi har konsulter som kan de olika delarna i kedjan; ta fram mätmetoder, definiera testfall, utveckla testsystem, analysera data, ansvara för labb och bygga upp hela testavdelningar.

Mätningar i IoT-lösningar

Har du en idé för en IoT-produkt eller vill du förbättra en befintlig produkt med en IoT eller IIoT lösning, så kan det innebära en del mätutmaningar. Då kan vår kunskap inom flertalet mättyper vara till hjälp.