Energi

Inom energibranschen erbjuder vi våra kunder specialanpassade mätsystem och test av kontrollsystem. Vi har levererat system till flera företag, från små företag som tar fram produkter inom branschen till stora jättar inom bland annat kärnkraft. Vi tar ansvar i hela kedjan från att reda ut vad ni behöver till att leverera den färdiga lösningen.

Test av kontrollsystem

Hardware-in-the-loop-system är ett av våra expertisområden som används för att testa både mjukvaran och hårdvaran i kontrollsystem för bland annat kärnkraftverk eller värmekraftverk. Många händelseförlopp och flera ytterligheter kan testas med hjälp av ett sådant system, vilket kan vara mycket svårt i den verkliga anläggningen.

Automatiserade mätningar

Vi kan hjälpa er att automatisera mätningar som behöver förnyas eller idag görs manuellt i era anläggningar. Det kan till exempel vara mekaniska mätningar, elektriska mätningar eller visuell inspektion med en kamera. Det kan minska tiden er anläggning behöver vara nere under underhållsarbete och revision och leda till att mindre fel görs. Vi kan analysera vad det finns för färdiga produkter på marknaden och ta fram specialanpassade lösningar där det inte finns färdiga lösningar idag.

Några exempel på vad vi gjort är automatiserade mätsystem för bränslestavar och för energiförbrukning. Vi har även erfarenhet från andra branscher av att automatisera många fler typer mätningar och tror att det finns mycket mer att vinna på det inom energibranschen i framtiden.