DVel stöttar Getinge i valideringen av ny testutrustning

Getinge utvecklar och producerar medicinteknisk utrusting. Deras ventilatorer används inom vården för behandling av patienter med nedsatt lungkapacitet. Nu under den pågående Covid-19 pandemin har efterfrågan på ventilatorer ökat markant.

DVel, specialister på test- och mätsystem, hjälper nu Getinge att validera en ny generation av produktionstestsystem som behövs akut när Getinge i mycket hög takt rampar upp sin produktion av ventilatorer.

“Vi är väldigt glada att kunna bidra med relevant kompetens i detta kritiska läge och att få vara behjälpliga i den här svåra, globala krisen.”

Martin Peeker, grundare DVel och samordnare för insatsen.

Produktionstestsystemet kommer bl a verifiera att Getinges ventilatorer med hög noggrannhet kan kontrollera syrehalten i luften som utrustningen levererar till patienten. 

DVel har en lång erfarenhet av validering av både medicintekniska komponenter och testutrustning, med god vana av de regelverk och höga krav som präglar branschen. I kombination med den LabVIEW-expertis som DVel:s mjukvaruarkitekter besitter så har den här kompetensen gjort att DVel med mycket kort varsel har kunnat gå in och stötta upp Getinge med resurser.

“Det har känts mycket bra att få support av DVels erfarna konsulter, nu när vi har varit pressade tidsmässigt. Vi behövde snabbt få ut våra testsystem för att kunna rampa upp produktionen. DVels konsulter har en bra kombo av erfarenhet med medicintekniskt utrustning och LabVIEW-kunskap. De kunde snabbt sätta sig in i vårt system och bidra i valideringen, vilket var en lättnad för oss.”

Joakim Hellström, Test System Owner

 

 

 

 

 

Kontakta Riki Virc: 0733-856910, riki.virc@dvel.se 

 

Läs mer här: MedTech