Testriggar

Kvalitetssäkring genom robust
och flexibla system, utvecklat i
nära samarbete med dig.

Vad är en Testrigg?

En testrigg är ett komplett system som styr, mäter och utvärderar komponenter eller produkter, utifrån definierade tester. En testrigg innehåller både hårdvara och programvara. Sensorer, mätinstrument och kontrollenheter är integrerade med hjälp av datainsamlingssystem eller protokoll. Programvaran hanterar alla gränssnitt till hårdvaran och andra system samt användargränssnittet för operatören. 

En testrigg kan anpassas på många olika sätt. Med vår expertis kan vi lösa de mest utmanande uppgifter, som gör det möjligt att mäta det som behövs, för att uppfylla dina krav och behov. Testriggarna vi skapar baseras på många års erfarenhet och komponenter som verifierats i tidigare system. Det är också viktigt för oss att testriggarna som utvecklas är användarvänliga och flexibla.

TESTRIGG EXEMPEL

     • Funktionella mekaniska och elektriska tester
     • Livslängds- och utmattningstester
     • Hardware in the Loop (HIL) -tester
     • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
     • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
     • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

TEST RIG EXAMPLES:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testrigg

Kvalitetssäkring

För att säkerställa produktkvalitén krävs testning inom både FoU och produktion. Automatiserad testning resulterar i en större testtäckning och högre tillförlitlighet jämfört med manuell testning. Detta resulterar i bättre och mer robusta produkter till din slutkund.

Kostnadseffektivt

Att hitta designproblem tidigt i utvecklingsprocessen sparar både tid och pengar. Samma gäller för produktionen där det är viktigt att hitta fel tidigt i processen, särskilt innan kunden hittar det.

Tid till marknaden

Att utveckla testriggar parallellt med produktutveckling möjliggör tidig testning, vilket minskar risken för att upptäcka svåra problem sent. Det leder också till att den slutliga testfasen av produkten minskar avsevärt. 

Vad vi på DVel gör

DVel tar det övergripande ansvaret och levererar kompletta och flexibla system system efter dina testbehov. Du kan förlita dig på ett system från DVel under många år, på grund av det är robust med hårdvaruplattform och vältestade mjukvarumoduler. Genom att använda ett modulärt tillvägagångssätt både för hårdvara och mjukvara, bygger vi stabila och flexibla flexibla system, om går att anpassa utefter framtida produkter och behov.

Kunderna kommer alltid först och vi vill att du ska vara delaktig genom hela processen. Detta gör vi genom att planera in flera möten under utvecklingsprocessen där vi diskuterar och följer upp ditt projekt. Genom att göra detta säkerhetsställer vi att du får det system som du önskar.

Testriggar som vi har byggt!

KUNDCASE

Exempel på Testriggar

Automatiserat Test av Tågbromsar

Tillsammans med Faiveley Transport Nordic (FTN) utvecklade DVel automatiserade testriggar för testning av tågbromsar. Eftersom FTN ville designa och bygga riggen själva levererade DVel endast instrumenteringen och mjukvaran. FTN, en del av Wabtec Corporation, är en ledande systemleverantör till den internationella järnvägsindustrin.

”Detta projekt har varit ett verkligt samarbete mellan Faiveley och DVel. Det nära samarbetet och teamets arbetsanda har gjort att vi har kunnat ta itu med alla hinder snabbt, undvika förseningar och förbättra slutresultatet.”

Per Renmark, Verksamhetschef, Faiveley Transport Nordic

I ett lyckat samarbete producerade FTN och DVel en slutlig testrigg inom projektets tidsram med alla specifikationer på plats. Resultatet var så framgångsrikt att FTN nu producerar ytterligare fyra exemplar av samma testrigg och överväger att använda DVels programvara som en plattform för fler testsystem.

Testriggar för Utvärdering av Komponenter för Medicinsk Utrustning

Inom medicinteknik är det viktigt att utrustning fungerar som den ska. Ett fel på utrustningen kan ha ett allvarligt eller till och med dödligt utfall. Därför är det viktigt att patientsäkerheten i ny medicinsk teknik säkerhetsställs redan i utvecklingsfasen. Detta gör att det finns ett stort behov av testutrustning i utvecklingsfasen för varje nytt projekt, både för komponenter, system och tillhörande förbrukningsvaror.

DVel har levererat flera testriggar för utvärdering av komponenter och prestandatest. Några exempel är en testrigg för pumpar, en testrigg för tryckgivare och en testrigg för konduktivitetsceller. Tack vare vår höga kompetens, flexibilitet och högkvalitativa system har detta blivit en av våra återkommande kunder. Tillsammans har vi utvecklat ett nära partnerskap, byggt på förtroende, öppen kommunikation och ett nära samarbete.

En Testrigg för Ställdon

För ESBE utvecklade DVel en testrigg för ställdon. ESBE är en ledande tillverkare av hydronisk styrutrustning med ett brett utbud av system, produkter och systemlösningar. De var i behov av ett enkelt och effektivt testsystem för test och utvärdering av garantikrav på sina roterande ställdon.

Systemet är både enkelt och flexibelt. Konfigurationen av enheten som testas är snabb och systemet kan enkelt underhållas. Kunden kan utöka, ändra och modifiera testriggen i framtiden.

Efter att DVel genomfört framgångsrika acceptanstester samt en operatörsutbildning, använder ESBE nu systemet som en viktig tillgång i deras strategi för kvalitetssäkring.

KUNDER

Andra kunder inom Testriggar