Testingenjörer för Hårdvara

Validering och verifiering av
av dina produkter, med en test- och mätspecialist.

 

Vad är en Testingenjör för Hårdvara?

En testingenjör för hårdvara har kunskap inom både hårdvara och mjukvara. De flesta av våra ingenjörer har en gedigen bakgrund inom fysik, elektronik och mekanik. Kombinerat med erfarenhet av testmetodik, gör det möjligt för dem att designa och implementera de test som behövs för din produkt.

Med god kunskap om mät- , programmering och ett kreativttänkande kommer en testingenjör att kunna designa tester för alla aspekter av dina produkter.

EN TESTINGENJÖR
FÖR HÅRDVARA
KAN

        • Designa tester
        • Automatisera tester
        • Integrera instrument och sensorer

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testingenjör för Hårdvara

Kvalitetssäkring

En specialiserad testingenjör kommer att prioritera och lägga fokus där det har störst påverkan. Att först säkerställa de mest kritiska, liksom de mest komplexa delarna när man testar, är avgörande för att kunna säkerhetsställa en hög kvalitet. 

Kostnadseffektivt

Ju tidigare designproblem upptäcks när man utvecklar produkter, desto lättare är de att fixa. Om det fortfarande finns problem när produkterna når marknaden kommer de bli mycket mer kostsamma att lösa.

Tid till marknaden

Testning parallellt med produktutveckling gör det möjligt att testa produkten i ett tidigt stadie, vilket minskar risken för att hitta kritiska problem sent i processen.

Vad vi på DVel gör

DVels testingenjörer är specialiserade i att utveckla automatiserade tester såväl som drivrutiner och kommunikationsprotokoll. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar och automatiska testsystemför en mängd olika branscher och applikationer.

Vi använder bästa praxis i alla aspekter av hårdvarutestning; från att samla in data , välja plattformar och instrument till att analysera data och ta tillbaka det till utvecklingsteamet. Vi hjälper dig under hela processen och ser till att slutprodukten uppfyller dina kraven.

KUNDER

Kunder inom Testingenjörer för Hårdvara