Testsystem-arkitekter

Erfarna och kunnig arkitekter,
för dina
automatiska hårdvarutestning!

Vad är en Testsystem-arkitekt?

En testsystem-arkitekt är en erfarna mjukaruutvecklare specialiserade på att designa automatiserade testsystem. Våra testsystem-arkitekter har specifik erfarenhet av testsystem för hårdvara, inklusive instrument, sensorer och styrenheter

Om du bygger ett hus utan en arkitekt, kan du få alla funktioner, men chansen är att garderoben hamnar i vardagsrummet och av någon anledning blockeras dörren till källaren av tvättmaskinen. Testsystem-arkitektens roll är att se till att alla delar av ditt system integrerar snyggt, så att dina kollegor enkelt kan uppdatera och lägga till funktioner samt skapa ett system som inte faller i bitar när kraven ändras.

Om du är ny på testautomatisering eller har ett ökande testbehov, oroa dig inte! En testsystem-arkitekt hjälper dig att utveckla det du behöver och guidar dig genom processen. Vi kommer att se till att processen är smidig, så att du kan luta dig tillbaka och lägga ansvaret i händerna på våra erfarna systemarkitekter.

EN TESTSYSTEM-
ARKITEKT
KAN

       • Designa ett ramverk
       • Anpassa verktygslådan
       • Leda ett team av testutvecklare

TESTRIGG EXEMPEL:

           • Funktionella mekaniska och elektriska tester
           • Livslängds- och utmattningstester
           • Hardware in the Loop (HIL) -tester
           • Inspektioner med kamera eller andra optiska sensorer
           • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
           • Konduktivitet, fuktighet och många fler...

Fördelar med en Testsystem-arkitekt

Kostnadseffektivt

En strömlinjeformad utvecklingsprocess för test möjliggör effektiv implementering. En genomtänkt kod är mer flexibel och enklare att underhålla, vilket sparar tid på lång sikt.  

Tid till marknaden

En väl fungerande testorganisation och en optimerad verktygskedja kan minska utvecklingstiden avsevärt. Detta tillsammans med tidig feedback om produktutveckling minskar produktens tid till marknaden.

Riskreducering

Att ha erfaren personal i ditt team försäkrar att rätt saker görs vid rätt tidpunkt. Fallgropar kan undvikas och misstag upptäcks i ett tidigt skede.

Vad vi på DVel gör

DVel erbjuder mjukvaruarkitekter specialiserade design hårvara hårdvaru-testsystem. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar automatiska testsystem för en mängd olika branscher och applikationer.

Användning av bästa praxis för versionshantering, unit testning och erkända principer för software engineering säkerställer en robust kod. Ett modulärt tillvägagångssätt, som en objektorienterad arkitektur, möjliggör återanvändning av kod och förenklar underhåll.

KUNDER

Kunder inom Testsystem-arkitekter