Testriggar

Med vår långa och breda erfarenhet kan vi leverera nyckelfärdiga testriggar till ett brett spektrum av branscher. En testrigg från oss kan testa hela produkter, komponenter eller titta på specifika delar av en produkt. En testrigg kan stå på en utvecklingsavdelning eller ute i en produktionsmiljö. Vi arbetar med mekanisk testning, elektronisk testning, funktionstestning, automatiserad visuell inspektion och simulering med syfte att testa delar av ett system.

Vi tar fram specifikationer tillsammans med er och återkopplar löpande för att säkerställa att systemet som levereras är precis det ni vill ha. Testriggarna vi skapar bygger på mångårig erfarenhet och återanvändning av komponenter som vi verifierat i tidigare system. Arkitekturen vi utgår från har vi testat många gånger och under designfasen anpassas den för att passa den nya riggens behov.

Koncept

I början av ett projekt sitter vi vid ritbordet och funderar över konceptet för testriggen. Vi tar fram ett konceptförslag åt er, eller tillsammans med er om ni vill vara delaktiga i processen. Här kan vi ställa flera tekniska idéer mot varandra för att komma fram till vilken av lösningarna som kan passa bäst för just era behov. Det är en kreativ process där vi ofta samlar flera av våra experter på olika områden för att få stor variation på möjliga lösningar.

Vi gör undersökningar av vad som finns på marknaden idag, för att se om det finns färdiga lösningar som kan integreras i riggen. Det kan till exempel vara färdiga mätinstrument som går att fjärrstyra. Om det inte finns så utgår vi från kraven och hittar lämpliga sensorer och aktuatorer som vi kan utveckla systemet kring. Vi tittar alltid efter att hitta en kostnadseffektiv lösning för er, där vi lägger tid och kraft på de saker som är unika för era testbehov. En testrigg från oss på DVel är alltid väl genomtänkt.

Mekaniska och elektriska lösningar

Ett välutvecklat nätverk av samarbetspartners kompletterar vår expertis så att vi säkerställer och löser de mest varierande problem som vi ställs inför. Tillsammans med dem löser vi design och tillverkning av mekaniska och elektriska lösningar, planerar och genomför elektrisk kabeldragning och programmerar styrsystem för testriggen. DVel tar helhetsansvaret för lösningen och projektets genomförande. Vi genomför samtidigt våra projekt i nära relation till dig som kund. Det ger dig en möjlighet till uppföljning och att kunna påverka lösningen om omständigheterna förändras.

Reglertekniska lösningar

Från tidigare projekt har vi lärdom kring flertalet reglerlösningar för återkoppling av signaler. Olika test- eller mätriggar kräver olika komplicerad reglering. Ibland behövs kreativa lösningar som inte alltid behöver vara så avancerade. Här arbetar vi med att hitta den nivå som passar för just den rigg som ska byggas. Vi levererar system för styrning av allt från motorer och flöden till mer specialanpassad mätutrustning.

Robusta och flexibla system

Kraven på produktionstestsystem och testsy

stem för utveckling av produkter ser olika ut. Robusthet och driftsäkerhet har hög prioritet i produktionen, medan flexibilitet ofta prioriteras högre för testsystem till utvecklingsavdelningar. Hos oss bygger vi system som är både robusta och flexibla. Detta gör vi genom att använda oss av en stabil hårdvaruplattform samtidigt som vi drar nytta av vår långa erfarenhet av systemutveckling. Vi använder väl beprövade utvecklingsmodeller för mjukvaran för att säkerställa att driften inte störs samtidigt som systemen kan anpassas efter en verklighet som är under konstant förändring.

Användarvänligt

Ett bra operatörsgränssnitt är en viktig del av riggarna vi levererar. Det gäller användargränssnitt på skärmar likväl som fysiska gränssnitt med knappar, vred och lampor. Instruktioner ska vara intuitiva och felmeddelande ska vara tydliga. Med genomtänk placering av kontroller och knappar så minimeras risken för att operatören gör fel. Genom flertalet levererade riggar har vi lärt oss vilka frågor vi ska ställa till operatörerna och hur vi ska testa våra egna system för att de ska vara så bra som möjligt ur ett användarperspektiv.

Delaktighet

Vi vill gärna att våra kunder är delaktiga i hela processen med att ta fram en testrigg. Därför planerar vi in flertalet möten för tekniska diskussioner och projektuppföljning längs vägen. Det är viktigt för oss att du som kund får det system som du förväntat dig.

 

 

 

 

Kontakta Riki Virc: 0733-856910, riki.virc@dvel.se