PCB testsystem

DVel har tagit fram ett koncept för att snabbt och med hög kvalitet leverera PCB-testsystem. Mekanik, elektronik, instrument och mjukvara utvecklas av oss enligt kända principer vi arbetat efter tidigare. Vår plattform som vi utgår från ger robusta och skalbara elektroniktestsystem.

Feedback på er design

Vi på DVel kan hjälpa till att skriva testplanen för ert elektronikkort. Vi sätter oss in i er produkt och kan rekommendera vilka tester ni ska göra. Är vi med tidigt i utvecklingsfasen analyserar vi kortets design ur ett testbarhetsperpektiv. Testerna beskrivs detaljerat i en testspecifikation. Utifrån testspecifikationen tillsammans med underlag på ert PCB kan vi i nästa steg ta fram ett testsystem.

Kundanpassat test-PCB

DVel utvecklar ett kundanpassat test-PCB på vilket vi lägger till kundspecifika lösningar. Det kan t.ex. vara muxar, microampere-mätningar, olika interface eller något annat som är specifikt för just er produkt. Detta PCB är sedan kopplat till en sbRIO från National Instruments. På sbRIO-kortet finns digitala och analoga I/O, en realtidsprocessor och en konfigurerbar FPGA-enhet. Realtidssystemet och FPGA:n konfigureras för att uppfylla era specifika krav.

Fixtur och integrerade instrument

För den mekaniska lösningen använder vi en bestyckad fixtur från en underleverantörer som vi har ett bra samarbete med. Det är enkelt att beställa fler fixturer med korta leveranstider. I DVels lösning har vi har inga virade trådar utan vi använder istället “wireless probes”, dvs dubbelfjädrande nålar som dels trycker mot det PCB som ska testas och dels mot det test-PCB som vi tar fram. Olika instrument kan integreras, så som t.ex. en digital LED-analysator för att detektera att lampor på kortet lyser som de ska. Andra delar kan vara en kundspecifik programmerare för ert kort eller en dator på plats vid testsystemet, allt för att uppfylla testningen av just ert PCB.

Anpassad mjukvara

Vår mjukvara har en genomarbetad arkitektur och kan enkelt anpassas efter just ert PCB. Utveckling av drivrutiner, testfall och testexekvering utförs parallellt med utvecklingen av test-PCB:et och framtagandet av hårdvarulösningen. Vi ansvarar för att skriva operatörsmanualer, utföra CE-märkning och skriva kalibreringsinstruktioner.

Measurement System Analysis

Löpande under utvecklingen och vid driftsättning av testutrustningen hjälper vi till att testa ert PCB och återkopplar med förslag på förbättringar i er elektronikdesign, mjukvara eller i testsystemet.  Detta är en iterativ process som oftast görs tillsammans med kunden. Som i en del att säkerställa kvaliteten på testsystemet utför vi en Measurement System Analysis (MSA). På så vis kan vi utvärdera att de mätmetoder, komponenter och instrument vi har valt är tillräckligt bra för verifiera ert PCB.

Nära samarbete med er

En av våra hörnstenar är vår förmåga att arbeta i nära samarbete med våra kunder. De flesta av våra projekt omfattar minst två ingenjörer, vilket ger kunden en kontinuitet. Våra projektgrupper arbetar nära varandra och har ett systematiskt tillvägagångssätt för att genomföra och hantera projekt. Då maximerar vi utnyttjandet av vår samlade kompetens, samtidigt som vi själva utvecklas av att lära oss era produkter.