Produkter

Vi erbjuder några färdiga produkter som kommer som en följd av projekt vi har gjort. Vissa lösningar har kunnat generaliseras för att kunna erbjudas fler kunder med liknande problem.

De produkter vi har i vårt sortiment idag baseras på hårdvara och mjukvara från National Instruments. För att utöka deras lösningar har vi utvecklat tillbehör som vi har använt i flera projekt.