Studsvik anlitar DVel som leverantör av nytt mätsystem

Driftsättning av mätsystemet hos Studsvik

Under 2018 valde Studsvik att gå utanför koncernen och handla upp tjänsten av två nyare, modernare mätsystem. DVel fick förtroendet, eftersom de är specialiserade på att utveckla test och mätsystem.

“Både vi och kunden är nöjda med leveransen. Vi lyckades leva upp till deras förväntningar och kunde dessutom implementera några bonusförbättringar”, säger Rikard Wellander, projektledare DVel.

Kärnteknikföretaget Studsvik identifierade ett behov av att utveckla nya mätsystem då det var svårt att hitta reservdelar och mjukvara till de befintliga systemen. Efter att de sökt efter lämpliga leverantörer kom de i kontakt med DVel, som har spetskompetens inom mätteknik.

“Vi ville jobba med ett svenskt företag för att minimera språkförbistringar, ha närhet i kommunikationen, kunna träffas face-to-face tidigt och ofta. Valet föll på DVel och det har vi aldrig ångrat”, berättar Niklas Snis, laboratoriechef på Studsvik.

Modernt och framtidssäkrat system

DVel driver projekt hela vägen från att ta fram en kravspecifikation och teknisk lösning, till att driftsätta den färdiga produkten. De tidigare systemen Studsvik hade innehöll delar från 80-talet som inte längre fanns i produktion. Därför säkerställde DVel tidigt att de nya mätsystemen skulle vara modernt och framtidssäkrat.

“I och med att systemen är uppbyggda modulärt så finns möjligheten att bygga ut eller bygga om systemen i framtiden”, berättar Rickard Wellander, DVel.

Fördelar med systemen

Eftersom Studsvik och DVel redan från början lade stort fokus på användarvänligheten har detta medfört nya system som operatörerna gillar att använda.

“Mätsystemen är mycket avancerade men operatörsgränssnitten är anpassade för kunskapsnivån hos operatörerna. Mättiderna har sjunkit och vi anser att utrustningarna är framtidssäkrade för åtminstone 20 år. Med tanke på det fina resultatet och leveransen finns det stora möjligheter att vi anlitar DVel även i framtiden”, avslutar Niklas Snis, Studsvik.

Läs mer om projektet i vårt kundcase.