Ny betydande order på mätutrustning till Studsvik

DVel measurement system in Studsvik lab

Företaget DVel i Lund, specialister på test- och mätsystem, har fått en ny order från Studsvik värd en miljon kronor. DVel har tidigare levererat två specialanpassade mätsystem till Studsvik och får nu förtroendet att leverera ytterligare ett.

Det nya systemet är en mätutrustning för materialtester på använda kärnbränslestavar. Det ersätter ett gammalt system som inte längre är funktionsdugligt. DVel kommer att leverera hårdvara för datainsamling och mjukvara till systemet, samt utveckla själva testriggen tillsammans med Studsvik.

“Det är roligt att vi återigen får förtroende att leverera ett system till Studsvik. I slutet av förra året gjorde vi en förstudie där vi utredde två nya system, och nu har vi alltså fått en beställning på ett av systemen”

säger DVels VD Riki Virc.

 

 

 

 

Kontakta Riki Virc: 0733-856910, riki.virc@dvel.se 

 

Tidigare levererade system till Studsvik

 

Läs mer om våra mätspecialister