Partners

National Instruments

Vi är allianspartner med National Instruments sen 2013. Vi har lång erfarenhet av att bygga system med National Instruments produkter.

WATS från Virinco

WATS är en service för att hantera stora datamängder från testsystem. Det transformerar test data till information som kan ageras på i realtid. DVel är partner med Virinco och återförsäljare av WATS. Vi kan hjälpa dig integrera WATS i ditt testsystem.