Big Science

Inom Big Science erbjuder vi stöd för experimentell forskning och specialanpassade kontrollsystem för styrning eller mätning.

Stöd för experimentell forskning

Vi kan stödja forskningslag som snabbt vill komma igång med sina experiment på anläggningarna MAX IV och framöver på ESS. Flera av våra disputerade doktorer i fysik har flerårig erfarenhet av att arbeta med acceleratorer och sätta upp experiment. Vi tar ansvar för att designa och ta fram mekaniska och elektriska lösningar tillsammans med lokala partners. Vår kunskap kring att kommunicera med olika kontrollsystem, däribland system skrivna i TANGO, gör att vi också enkelt kan hjälpa till med kommunikationen mellan olika system. Vi är experter på LabVIEW och kan vara stöd i utveckling och felsökning av automatiserade delar och styrning av instrument i experimentella uppställningar. Vi har specialister på analysering av data i MATLAB som vi också gärna hjälper till med. DVel är helt enkelt en komplett partner för få klart era experiment i tid.

Specialanpassade kontrollsystem för styrning eller mätning

DVel har tagit fram egenutvecklade kontrollsystem för Big Science branschen. De projekten har innefattat styrning av en jonaccelerator och en instrumentprototyp. Utöver det har vi designat och byggt flertalet mätsystem åt industri, Telecom och startup bolag. Kunskapen vi har fått genom åren visar på att sådana system har mycket gemensamt mellan olika branscher. Därför ser vi att vårt erbjudande att bygga system för mätningar i högsta grad också är relevant inom Big Science.