Kontrollsystem

Vi designar och utvecklar kontrollsystem där kraven på flexibilitet är höga eller specialanpassade mätningar ska vara integrerade. Vi är gärna med och tar fram specifikationer och hjälper till med allt från val av hårdvara, mät- och beräkningsmetoder till att leverera kompletta system.

En välutvecklad kodbas

Mjukvaran i våra kontrollsystem bygger på en välutvecklad kodbas som gör att vi snabbt kan implementera system där kärnan av koden redan är väl testad. Detta gör att vi har en mycket hög kvalitet på plats redan när vi diskuterar en kunds specifika krav på kontrollsystem. I kodbasen finns allt från vanliga drivrutiner, signalhantering, regleralgoritmer, larmhantering till delar av användargränssnitt.

Hårdvaruplattform

Beroende på kraven bygger vi våra system antingen baserade på en PC eller ett realtidssystem. När realtidskraven är höga bygger vi gärna våra system på National Instruments CompactRIO-plattform eller Single-Board RIO vilket ger flexibla system med mycket god prestanda. I realtidssystemen utnyttjas ofta en inbyggd FPGA för mätningar, säkerhet eller för implementering av protokoll. Vi har också erfarenhet av att bygga system på BeagleBone Black och Arduino och Mbed.

Sensorer och mätutrustning

De kontrollsystem vi bygger har gränssnitt mot sensorer, instrument, kameror och de enheter som eventuellt ska testas. Vi har färdiga drivrutiner för många instrument och mångårig erfarenhet av att bygga nya drivrutiner för flertalet instrument med olika gränssnitt och protokoll. Inbyggd bildbehandling eller andra specialanpassade beräkningar i realtid kan vara delar av ett system.

Avancerade system

Våra system är anpassade för att klara avancerade applikationer när standard lösningar inte räcker till. Våra konsulters kunskap inom fysik, reglerteknik, elektronik, matematik, inbyggda system och arkitektur av mjukvara är en passande kombination för att bygga system som kräver lite utöver det vanliga.