IoT-mätningar

IoT Measurements and Sensors

Har ni en IoT-plattform men stöter på problem när ni vill utöka med nya typer av sensorer? Kämpar ni med att balansera sensorprestanda med energibehov eller kostnad? Har ni problem med att hantera stora mängder data på ett effektivt sätt? Låt oss hjälpa er!

DVel har byggt upp en IoT-plattform som snabbt låter oss ta fram prototyper som adresserar era behov av sensorer och mätningar. En av de största styrkorna med vår plattform är att den låter oss behandla och analysera data lokalt för att sedan enbart skicka vidare relevant information.

Att veta vad man bör mäta

Håller ni på att ta fram ett innovativt koncept men kämpar med implementeringen av mätningarna? Vi kan hjälpa er förverkliga era idéer, inte bara för nya produkter men också med avseende på förbättringar av konventionella ännu ej uppkopplade produkter och produktionsprocesser.

Att välja rätt sensorer

En uppsjö av företag, både stora och små, erbjuder sensorlösningar för IoT-marknaden. Det kan vara utmanande att skaffa sig en överblick över detta teknikområde i snabb förändring och att väga för och nackdelar med sensorers noggrannhet, energiförbrukning, integrerbarhet, formfaktor etc. Våra konsulter hanterar dessa frågor dagligen och hjälper er gärna!

Databehandling lokalt

Slösar era IoT-noder energi genom att skicka stora mängder irrelevant data? Eller behöver ni undvika att skicka rådata på grund av risken för att tredje part kommer åt informationen eller för att garantera användarens integritet? DVel har en IoT-sensorplattform som kan behandla data lokalt vid noden. Enbart relevant data plockas ut och data kan dessutom krypteras eller på andra sätt omformas innan den skickas så att att användarintegriteten bibehålls.

Snabbt framtagna prototyper

Vår IoT-plattform och vårt duktiga ingenjörs-team ser till att vi snabbt kan integrera de sensorer och de lösningar för databehandling som ni behöver. En kort prototyp-cykel låter er snabbt testa olika koncept så att ni kan hålla er före konkurrenterna.

 

 

 

 

Kontakta Linus Amoli: 0735-370591, linus.amoli@dvel.se