Branscher

DVel har under åren byggt upp en kundbas inom flertalet branscher. Vi kan känna igen oss i de utmaningar våra kunder ställs inför i de olika branscherna samtidigt som vi kan dra nytta från erfarenheter från andra branscher. Det gör att våra kunder kan känna trygghet och säkerhet i våra konsulter och att våra leveranser har hög kvalité.

Vill du läsa några exempel på vad vi gjort för våra kunder finns det kundcase här.