LabVIEW experter

På DVel jobbar många av Öresundsregionens främsta LabVIEW-experter. Våra konsulter har mångårig erfarenhet att utveckla testsystem, mätsystem, riggar och kontrollsystem. Vi är samarbetspartner med National Instruments och arbetar mycket med deras produkter. Flertalet certifieringar och utmärkelser bekräftar vår expertis, däribland LabVIEW Champion och Certified LabVIEW Architects. Våra uppdrag sträcker sig från löpande över flera år till korta punktinsatser. Vi hanterar allt från prototyper implementerade på FPGA och realtidssystem till hantering av testsystem för massproduktion med TestStand.

Certifieringar

Vi är specialister på National Instruments produktplattform och i synnerhet LabVIEW. National Instruments har tre nivåer på certifieringar inom LabVIEW-utveckling. De flesta av våra konsulter är certifierade på de två högsta nivåerna. Det innebär att deras kunskap har utvärderats och de har bevisat att de har betydande färdigheter i allt från grundläggande programmerings-algoritmer till projektstyrning. Dessutom finns det en hedersutnämning, LabVIEW Champion, som en av våra konsulter har fått.

Certified LabVIEW Architect

Certified LabVIEW Architect (CLA) innebär att man inte bara bemästrar de tekniska aspekterna av LabVIEW, men även kan implementera de mest effektiva lösningarna som mjukvaruarkitekt och ledare för en grupp av utvecklare. Certified Architect är den högsta niv

ån av certifiering som finns tillgänglig hos National Instruments, och bekräftar förmågan att leda komplexa projekt från idé till slutförande.

Certified LabVIEW Developer

Certified LabVIEW Developer (CLD) visar att man framgångsrikt genomgått en omfattande utvärdering av sin förståelse för koncept, kodningsstil och avancerade designlösningar samt kan applicera denna förståelse på verkliga projekt.

 

Stöd för att utveckla system

Har ni egen personal som behöver stöd för att utveckla ett system? Vill ni ge er personal en personlig utveckling på ett plan som en kurs aldrig kan ge? Vi erbjuder mentorskap i LabVIEW-design och implementering. Tillsammans bryter vi ned problem, tittar på lösningar och sätter er in i utvecklingsmönster (design patterns). Dessa mönster är väldigt kraftfulla men innebär ofta en inlärningströskel för att kunna användas på rätt sätt. Vi lär er vilka mönster som kan appliceras på vilka problem, när det är lämpligt att använda dem och delar med oss av all vår expertis i att utveckla test- och mätsystem.

Men hjälp av en erfaren expert som mentor kommer systemen snabbare i mål, får en bättre kvalitet samtidigt som er personal tar med sig ovärderlig kunskap och erfarenhet in i nästa projekt. Genom att arbeta efter våra ledord engagemang, kompetens, öppenhet och samarbete säkerställer vi att ni får ut det ni vill av mentorskapet. Med en mentor från oss får ni tillgång till all vår samlade erfarenhet.

LabVIEW Real Time och FPGA

DVels konsulter kan avgöra om ett system ska implementers fullt ut på en PC eller om kraven gör att ett realtidssystem passar bättre. Funktioner som är tidskritiska eller har höga säkerhetskrav kan lämpa sig bäst för att implementeras på en FPGA, som enkelt kan förklaras som konfigurerbar elektronik. Att programmera realtidssystem ställer andra krav på utvecklaren och delar som driftsättning och felsökning kan vara mer komplicerade, men lösningen kan ändå vara att föredra. De olika alternativen på hårvaruplattformar kan vi utvärdera utifrån vår expertis i att utveckla i LabVIEW på PC, LabVIEW Real Time och LabVIEW FPGA.

TestStand

TestStand är liksom LabVIEW ett av National Instruments verktyg. Det används för att köra automatisk testexekvering och stödjer flera programmeringsspråk. TestStand har inbyggd rapportgenerering och stöd för att köra flera parallella tester samtidigt. Flera av DVels konsulter har implementerat lösningar i TestStand. Vi har använt det i allt från produktionstestsystem av elektronik till utvecklingstester av etikettmaskiner.

Hardware-In-the-Loop och Veristand

Hardware-In-the-Loop (HIL) är lösningen när hårdvaran inte är tillgänglig att testa mot. Det kan bero på att tillgången till den är för dyr, eller att den helt enkelt inte finns än. I ett HIL-system använder man en modell av hårdvaran för att testa sina produkter. Ett styrsystem till exempelvis en motor kan då utvecklas och testas mot en modell parallellt med att motorn utvecklas. På så sätt sparar man tid och minskar behoven av dyra testmiljöer.

Vi använder National Instruments verktyg VeriStand för våra HIL-lösningar. Verktyget gör det möjligt att snabbt komma igång med många fördefinierade moduler, samtidigt som det är mycket smidigt att skapa och integrera egna specialdesignade moduler i LabVIEW eller andra utvecklingsmiljöer. Veristand är en mycket robust plattform som samtidigt ger den flexibilitet ett utvecklingsprojekt behöver.