Espotel inleder samarbete med DVel och Novator Solutions

Espotel co-operate with DVel and Novator Solutions. Summary in English at the end.

Espotel, Finlands ledande expert på inbyggda system, inleder ett samarbete med de svenska företagen DVel och Novator Solutions, båda experter på test- och mätsystem. Samarbetet avser leverans av Procket-baserade test­ och mätsystem från Espotel till kunder i Sverige. DVel och Novators roll blir att ansvara för kundanpassning och drifttagning av testapplikationen.

”Vår ambition är att expandera i Sverige inom tjänster som ger kunden en tydlig konkurrensfördel och mätbar nytta. Att sälja Procket-baserade system med DVel och Novator som samarbetspartners är ett konkret steg i den riktningen. Vi söker nya kunder bland företag inom läkemedel, teknologi och datakommunikation där vi kan utveckla produkter och system”, säger Espotels vd Kari Liuska.

”Både DVel och Novator är företag med gott anseende som har ett väl fungerande nätverk för distribution av test- och mätsystem. Vi vill erbjuda produkter av hög kvalitet samtidigt som vi kan ge kunderna lokal service och expertis”, påpekar Juha Ojaniemi som är Espotels försäljningsdirektör för Skandinavien.

”Det känns bra att inleda samarbete med Espotel. Nu har vi möjlighet att erbjuda våra kunder ett bredare sortiment av produkter och tjänster för testsystem. Procket­-produkterna bygger på kända teknologier som LabVIEW och TestStand, vilket gör det enkelt att underhålla utrustning. Det betyder att våra kunder får bättre mät­ och testsystem än tidigare”, säger Novators VD Henrik Ulfhielm.

“Vi ser att det finns ett behov efter Espotels produkter i Sverige, och att anpassa den välbeprövade Procket-plattformen till de svenska kunderna passar väl in i vår befintliga verksamhet. Vi har lång erfarenhet av både den mjukvara och hårdvara som plattformen byggts med och vår expertis kommer säkerställa att integrationen hos kunderna sker utan problem”, säger DVels VD Riki Virc som ser med spänning fram emot samarbetet.

Distanshantering ökar i betydelse inom produktion

Dagens företag sätter stort värde på att kunna distanshantera mät- och testsystem i sin produktion. För företag som har tillverkningsenheter i flera världsdelar är det viktigt att de utan problem kan kontrollera och styra alla testsystem på ett centraliserat sätt till exempel från Sverige.

”Distanshantering innebär att en produktionsenhet höjer sin standard och får en effektivare produktion. Med hjälp av Procket-baserade testsystem kan man identifiera och lösa problem i produktionen redan i ett tidigt skede. Dessutom är det mycket enklare att uppdatera och underhålla nya testapplikationer”, förklarar Juha Ojaniemi.

Espotel har verksamhet i Finland, Sverige och Polen. Dessutom har företaget en viss försäljning till de övriga nordiska länderna.

Mer information:

Novator Solutions AB
VD Henrik Ulfhielm, Telefon: +46 70 551 70 32
E-post: henrik.ulfhielm@novatorsolutions.se

DVel AB:
VD Riki Virc, Telefon +46 733 85 69 10, E-post: riki.virc@dvel.se

Espotel AB:
Försäljningsdirektör Juha Ojaniemi, Telefon: +358 40 5182244
E-post: juha.ojaniemi@espotel.com

Stockholmsbaserade Novator Solutions AB utvecklar test- och mätsystem och erbjuder konsulttjänster inom området. Företaget är en Silver Alliance-partner till National Instruments. Alla utvecklare på Novator Solutions har en hög kunskap inom modulär programvara och mäthårdvara från National Instruments. Företaget är därför väl lämpat att ta fram högkvalitativa system som är baserade på dessa plattformar.
www.novatorsolutions.se

DVel AB, baserade i Malmö, levererar konsulttjänster och färdiga system inom test- och mätteknik. Företagets konsulter har mångårig erfarenhet av utveckling av dessa system med National Instruments (NI) produkter, och tillsammans besitter de regionens främsta expertis på området. DVel är Alliance Partner med NI. www.dvel.se

Espotel AB som grundades 1986 är Finlands ledande expert på inbyggda system. Företaget har för närvarande cirka 300 anställda inom inbyggda system och programvara. Lokal representation finns i svenska Solna och polska Wrocław förutom i Finland. Omsättningen uppgick till 25,3 miljoner euro under 2013.

Espotel ska vara en FoU-partner som bidrar till att utveckla produkter och system för internationella företag inom läkemedel, teknologi och datakommunikation. Espotel ska vara en samarbetspartner till kunder som behöver expertis inom flera områden av ny teknik för internationella projekt och lösningar. Företaget är en Gold Alliance-partner till National Instruments. 
www.espotel.com

Procket-testsystemet är framtaget för att högklassigt och kostnadseffektivt uppfylla målen för automatiserad testning. Procket-systemet riktar sig till industrins skiftande behov. Tillverkningsvolymerna, produkternas komplexitet och antalet beteckningar varierar i olika branscher och olika företag, och därför behövs det en flexibel lösning som kostnadseffektivt kan anpassas till olika behov. Med Procket-systemet kan produkterna testas i olika skeden av livscykeln, på kortnivå eller som färdiga produkter, både vid produktutvecklingen och inom produktionen. Sedan 2005 har Espotel levererat mer än 500 Procket-baserade testapplikationer över hela världen.

Procket Testsystem
Summary in English:
Finnish Espotel have signed a co-operation agreement with Swedish DVel and Novator Solutions regarding the sales and support of Espotel’s Procket test system to the Swedish market.
The Procket system is developed to meet the requirements of automated test of PCBAs and electronic devices while being cost-effective and delivering great quality. Manufacturing volumes, the complexity of the products and the number of versions varies between different industries and companies, therefor there is a need for a flexible solution which can be adjusted for different needs. With the Procket system products can be tested in different stages of the life cycle, on PCBA level or on assembled products, both during development and production. Since 2005, Espotel has delivered more than 500 Procket-based test applications across the world.